Miasto w tym roku rozpocznie budowę alternatywnych dróg dojazdowych do szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Na osiedlu „Powstańców Wielkopolskich” pojawią się też ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie. Ponad 11 mln zł na ten cel przekaże miastu samorząd Mazowsza. Decyzja o przyznaniu funduszy dla Ciechanowa zapadła dziś (6 lutego) na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na której obecny był prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Nową inwestycję drogową ratusz zrealizuje na osiedlu „Powstańców Wielkopolskich”. Umożliwi ona dojazd do szpitala od strony ul. Pułtuskiej oraz od ul. Opinogórskiej. Drogi będą bezpieczną alternatywą dla przejazdu m.in. karetek pogotowia, które obecnie mogą dotrzeć na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) wyłącznie od strony ul. Powstańców Wielkopolskich.

W ramach budowy powstaną też kolejne w Ciechanowie ścieżki dla jednośladów oraz chodniki. To istotne, bo w tej części miasta mieści się największa szkoła podstawowa, a w sąsiedztwie szpitala powstają nowe budynki wielorodzinne.

W ulicach pojawi się kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zielenią zagospodarowane będą tereny przyległe.

Ratusz zakończył prace nad dokumentacją techniczną. Zostało już ogłoszone postępowanie przetargowe, które ma na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

– Dziękuję zarządowi województwa, dziękuję radnym sejmiku za kolejne wsparcie dla Ciechanowa. Kluczowym słowem dla tej inwestycji jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pacjentów szpitala w Ciechanowie, z którego usług korzystają nie tylko mieszkańcy Ciechanowa, ale także wielu okolicznych powiatów z Mazowsza. Wiemy, jak istotny jest czas w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzi. Kiedy realizujemy inwestycje drogowe w Ciechanowie to wiemy, że nie chodzi tylko o wylanie asfaltu, ale przede wszystkim o kompleksowe podejście, stąd zaplanowane ścieżki rowerowe, chodniki i oświetlenie – mówił podczas sesji sejmiku prezydent Krzysztof Kosiński.

Środki pozyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego pozwolą na wykonanie całego procesu budowlanego nowej inwestycji.

– Decyzja o finansowaniu inwestycji w Ciechanowie została podjęta przez radnych sejmiku jednomyślnie. Rozwój infrastruktury drogowej w Ciechanowie jest w ostatnich latach bardzo intensywny, a jako samorząd województwa będziemy go kolejny raz wspierać. Budowa zaplecza komunikacyjnego dla szpitala to ważna i potrzebna inwestycja z punktu widzenia jakości opieki medycznej i bezpieczeństwa pacjentów – podkreślił  Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia przez miasto i samorząd województwa zawarli w 2022 r. prezydent Krzysztof Kosiński, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Określając zasady współpracy przy realizacji zadania uzgodniono, iż koszty opracowania dokumentacji technicznej poniesie miasto oraz następnie wykona budowę, a koszty budowy pokryje samorząd województwa.

Skip to content