8 maja (środa) rozpocznie się kompleksowa przebudowa dwóch ulic w centrum miasta. Ul. Nadrzeczna i ul. Dolna będą miały nowe nawierzchnie, chodniki i oświetlenie. Powstanie ciąg dla rowerzystów oraz miejsca parkingowe. W związku z realizacją prac na części ul. Nadrzecznej i skrzyżowaniu z ul. Wodną wprowadzona będzie zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy są proszeni o szczególną ostrożność.

Miasto przebuduje dwie drogi w centrum Ciechanowa: ul. Nadrzeczną oraz ul. Dolną. Obie zyskają odwodnienie, nowe nawierzchnie, oświetlenie oraz wykonane z granitu chodniki. Ciągi dla pieszych będą dzięki temu nawiązywały stylistycznie do wyglądu tych z placu Jana Pawła II. Z jego architekturą spójne będą też lampy.

Po zakończeniu inwestycji ul. Nadrzeczna będzie drogą jednokierunkową na całej długości (od ul. Wodnej do ul. Wojska Polskiego). W jej północnej części powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy. Z kolei po stronie południowej wybudowany będzie chodnik. Dodatkowo na odcinku drogi, gdzie prowadzone są działalności gospodarcze utworzone zostaną miejsca parkingowe.

W związku z realizacją pierwszego etapu prac od 8 do 10 maja na skrzyżowaniu ul. Nadrzecznej z ul. Wodną wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Następnie od 13 maja na części ul. Nadrzecznej (od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Dolną) ruch prowadzony będzie wyłącznie dla mieszkańców ulicy. Na tym etapie prac zmiany w organizacji ruchu nie obejmą: ul. Dolnej oraz ul. Nadrzecznej od skrzyżowania z ul. Dolną do ul. Wojska Polskiego.

Prace wykona wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PDG Sp. z o.o. z Baboszewa. Zajmą około roku. Wartość inwestycji to 5,3 mln zł.

Skip to content