Zrealizowany zostanie II etap zagospodarowania terenu między ulicami: Harcerską, Armii Krajowej i Św. Anny. Istniejący zbiornik wodny będzie przebudowany w celu retencji wód z terenów przyległych. Jednocześnie powstanie nowy obszar do rekreacji z groblą, ścieżkami dla spacerowiczów i małą architekturą do wypoczynku. Miasto ma już gotową dokumentację techniczną, zgody na przeprowadzenie inwestycji oraz złożony wniosek o pozyskanie funduszy UE.

Ratusz zrealizuje kolejną inwestycję, dzięki której powstanie nowy teren do rekreacji dla ciechanowian i jednocześnie zapewnione będzie odprowadzenie wód opadowych zalegających na ulicach oraz terenach przyległych.
Istniejący przy Parku Miejskim Jeziorko zbiornik wodny zostanie podzielony na dwie części. W południowej powstaną wyloty kanalizacji deszczowej. Umożliwi to gromadzenie wody w czasie intensywnych opadów atmosferycznych czy roztopów. Druga część pozostanie naturalna, będzie uporządkowana i pojawią się w niej nowe nasadzenia roślin wodnych. Oba zbiorniki przedzieli grobla z tarasem widokowym, po których będzie można spacerować.
Dookoła powstaną obsiane trawą tarasy, wykonane będą nowe nasadzenia krzewów, drzew, zasiane zostaną ozdobne łąki kwietne. Nowe ścieżki o długości ok. ponad 700 m, które pojawią się wokół zbiorników będą połączone z istniejącym układem komunikacyjnym w parku. Zostaną wykonane z naturalnych kruszyw i w części z kostki brukowej. Ul. Harcerską i ul. Św. Marka połączy chodnik. Od strony placu zabaw przy ul. Harcerskiej do obszaru rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego poprowadzą nowe schody i pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się też elementy małej architektury: trzy leżaki, dziesięć ławek z oparciem, stojaki na rowery oraz kosze na odpady. Teren zostanie oświetlony.

Kiedy stworzyliśmy park na Jeziorku to od razu pojawiły się pytania od mieszkańców, co ze zbiornikiem wodnym, co z drugą zaniedbaną częścią terenu. Teraz dopełnimy proces inwestycyjny i całość nabierze dużego potencjału rekreacyjnego. Wystąpiliśmy już z wnioskiem o dofinansowanie tego projektu z funduszy europejskich – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Park Miejski Jeziorko między ul. Harcerską, Armii Krajowej i Św. Anny powstał w 2019 r. Wcześniej niezagospodarowany teren zmienił swoje oblicze dzięki utworzeniu rozbudowanego układu ścieżek, nasadzeniu ponad 35 tys. roślin i montażu licznych elementów małej architektury. Teren stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji ciechanowian, pełniąc jednocześnie funkcje ekologiczne i hydrologiczne.

Skip to content