Dziś (2 maja) na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji radni jednogłośnie wybrali Przewodniczącym Rady Miasta Ciechanów Michała Jeziółkowskiego. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Agnieszka Kuźma, Grażyna Derbin i Michał Rząsiński. Radni wybrali również przewodniczących stałych komisji. Krzysztof Kosiński złożył ślubowanie i został zaprzysiężony na Prezydenta Miasta Ciechanów na lata 2024-2029.

2 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miasta Ciechanów IX kadencji. W głosowaniu tajnym dwudziestu jeden radnych jednogłośnie wybrało na przewodniczącego Michała Jeziółkowskiego.

Rada będzie miała trzech wiceprzewodniczących, którzy reprezentują wszystkie istniejące kluby. Zostali nimi: Agnieszka Kuźma, Grażyna Derbin i Michał Rząsiński.

Radni zadecydowali również o składach komisji. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska została Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Anna Smolińska, Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich – Janusz Prusiński, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Marek Łebkowski, Komisji Rewizyjnej – Piotr Wojciechowski, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Krzysztof Leszczyński.

Podczas sesji odbyło się też ślubowanie prezydenta Ciechanowa. Krzysztof Kosiński będzie pełnił tę funkcję po raz trzeci.

Skip to content