Proces rekrutacji do przedszkoli samorządowych w Ciechanowie na rok szkolny 2024/2025 będzie trwał od 12 lutego do 12 marca. Rejestracja wniosków odbędzie się poprzez formularz elektroniczny. Nabór zostanie przeprowadzony na wolne miejsca, jakimi dysponują placówki. Będzie dotyczył dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola.

O miejsce w przedszkolu dla dziecka w wieku od 3 do 6 lat mogą się ubiegać rodzice i opiekunowie prawni zamieszkujący na terenie Ciechanowa. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona m.in. od deklaracji rodziców dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli o chęci kontunuowania edukacji przedszkolnej w danej placówce. W Ciechanowie aktualnie jest 8 przedszkoli miejskich, do których może uczęszczać 1100 dzieci. Jedno przedszkole w mieście posiada oddziały integracyjne.

Proces rekrutacji

W tym roku nabór do przedszkoli samorządowych będzie przeprowadzony w okresie od 12 lutego do 12 marca. Proces rekrutacji odbędzie się w formule online, dzięki czemu rodzicie i opiekunowie oszczędzą czas. Nie będzie konieczności wypełniania papierowych formularzy w placówkach, jak miało to miejsce w minionych latach.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należało będzie wypełnić formularz elektroniczny, który zostanie udostępniony 12 lutego na stronach internetowych: Centrum Usług Wspólnych (www.cuwciechanow.pl) i Urzędu Miasta Ciechanów (www.umciechanow.pl). Osoby które nie posiadają dostępu do internatu będą mogły skorzystać z pomocy pracowników przedszkoli i wypełnić formularz w wybranej przez siebie placówce na terenie Ciechanowa.

Osoby posiadające profil zaufany ePUAP będą mogły wypełnić, zarejestrować i wysłać formularz wraz z załącznikami drogą internetową, bez wychodzenia z domu. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, po wypełnieniu formularza online będą zobowiązane do wydrukowania go wraz z załącznikami i dostarczenia dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru. Zgodne z uchwałą Rady Miasta Ciechanów, rodzice i opiekunowie mogą wskazać we wniosku trzy preferowane przez siebie przedszkola w Ciechanowie, których lokalizacje najbardziej im odpowiadają.

Wyniki naboru

15 marca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie naboru. Od 15 do 22 marca rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do konkretnego przedszkola, a 29 marca ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

Postepowanie uzupełniające, które umożliwia nabór na ewentualnie pozostałe wolne miejsca, prowadzone będzie w tym roku wcześniej, w terminie od 20 do 27 maja. Dzięki temu rodzice i opiekunowie jeszcze przed wakacjami będą mieli pewność, że ich dziecko zostało przyjęte do danej placówki.

Miejsca w „zerówkach” w szkołach

Dzieci sześcioletnie mają także możliwość ubiegania się o miejsce w „zerówkach” w szkołach podstawowych, gdzie rekrutacja rozpocznie się w tym samym terminie (również 12 lutego). Szkoły dysponują możliwością przyjęcia około 300 dzieci w wieku 6 lat.

Skip to content