W ul. Gostkowskiej przy rondzie Meudon i w ul. Parkowej przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną zamontowano kamery miejskiego monitoringu wizyjnego. Projekt wybrali do realizacji mieszkańcy osiedla „Podzamcze” w ramach tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na rondzie Meudon oraz w ul. Parkowej (przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną) zainstalowano po dwie kamery (jedna stałopozycyjna i jedna szybkoobrotowa w każdej z lokalizacji).

Zadanie wybrali do realizacji mieszkańcy osiedla „Podzamcze”, oddając swoje głosy w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.

W październiku tego roku na terenie Ciechanowa zamontowano 17 nowych punktów kamerowych. Monitoringiem miejskim objęto: ciąg pieszo-rowerowy między ul. Kolbe i Czarnieckiego, obszar obok Szkoły Podstawowej nr 7, teren przy przejściu dla pieszych przy ul. Armii Krajowej, obszar przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Harcerskiej oraz przy skrzyżowaniu ul. Tatarskiej z ul. 17 Stycznia oraz ogród społeczny w Miejskim Parku Ojców im. W. Pikusa.

Rozwój systemu kamer wizyjnych w Ciechanowie planowany jest też na nadchodzący rok.  Monitoringiem zostanie objęty m.in. teren cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej.

Funkcja miejskiego monitoringu jest prewencyjna, a przypadku ujawnienia przestępstw lub wykroczeń kamery pozwalają na natychmiastowe podjęcie działań przez uprawnione do tego służby. W Ciechanowie kamery wielokrotnie pozwoliły zidentyfikować i znaleźć osoby, które łamały prawo czy niszczyły mienie publiczne.

Skip to content