Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent miasta przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych. Ponad milion złotych umożliwi przygotowanie wielu wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Ciechanowa w 2024 roku. To projekty z zakresu: kultury, sportu, oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, przedsiębiorczości, ekologii i wolontariatu.

Na wsparcie tzw. trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców Ciechanowa ratusz przeznaczy w 2024 r. łącznie ponad 1,2 mln zł. Kwota w budżecie miasta na ten cel została zwiększona. W otwartym konkursie organizacje mogły składać swoje projekty w ośmiu obszarach.

Na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotację otrzymali:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego. 

 • Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scholarium” – „Muzyka klasyczna Unii Europejskiej” (10 000 zł)
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej – „Wydanie książki Historia ziemi ciechanowskiej w losach ludzi zapisana. Słownik biograficzny TMZC. Praca zbiorowa pod red. Macieja Adamkiewicza (23 000 zł)
 • Związek Literatów na Mazowszu – „XXIX Ciechanowska Jesień Poezji oraz wydanie 26. numeru Ciechanowskich Zeszytów Literackich” (19 000 zł)

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej.

 • Teatr Baza – „Bajkowy Ciechanów – rodzinne spotkania z teatrem” (6 500 zł)
 • Stowarzyszenie Promień Sztuki – „VIII Ciechanowskie Wieczory Organowe” (10 000 zł)
 • Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej – „Z muzyką przez Ciechanów – Orkiestra Dęta OSP dla mieszkańców miasta” (5 000 zł)
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – „UTW kulturalnie” (21 000 zł)
 • Polski Czerwony Krzyż – „PCK kulturalnie integruje pokolenia” (4 000 zł)

Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej.

 • Stowarzyszenie Klub Korona – „Prelekcje Sekcji Globtrotera 2024 – wspomnienia z podróży” (3 000 zł)
 • Fundacja Edukacyjno-sportowa regeneracja – „Spotkajmy się w Ciechanowie” (6 000 zł)

Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego

Dotację w kwocie 12 000 zł na zorganizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocję wolontariatu przyznano Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat (projekt: „Wolontariusze wokół nas”).

Na zadania w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – dotacje otrzymały:

Zadanie I. Wspieranie idei rozwoju przedsiębiorczości, w tym inicjatyw propagujący rozwój zgodny z celami zrównoważonego rozwoju.

 • Fundacja Edukacyjno-sportowa regeneracja – „Dragon’s Den” (4 000 zł)
 • Mazowiecka Izba Gospodarcza – „II Ciechanowska Akademia Przedsiębiorcy” (9 000 zł)

Dotacje w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane na realizację poniższych zadań:

Zadanie I. Organizowanie pomocy osobom potrzebującym, w tym najuboższych.

 • Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie – „Wsparcie żywnościowe drogą do aktywizacji osób potrzebujących z Ciechanowa w środowisku lokalnym” (38 000 zł)
 • Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie – „Czerwonokrzyska pomoc osobom potrzebującym, w tym najuboższym” (4 000 zł)

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie – „Nasz drugi dom” (27 000 zł)
 • Debeściaki – stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością – „Poznajmy się! – karnawałowy event integracyjny dla osób z niepełnosprawnością” (2 000 zł)

Dotacje na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia otrzymali:

 Zadanie I. Aktywizacja społeczna seniorów. 

 • Ciechanowski Klub Bokserski – „Zostań silnym seniorem! – bezpłatne zajęcia dla ciechanowskich seniorów” (5 000 zł)
 • Ciechanowski Związek Brydża Sportowego – „Kurs brydża Bridge 60+” (4 000 zł)
 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – „Aktywizacja społeczna seniorów” (12 000 zł)
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku” (40 000 zł)
 • Polski Czerwony Krzyż – „PCK aktywnie wspiera seniorów” (5 000 zł)

 Zadanie II. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Bezpieczny rodzic i dziecko” (5 000 zł)
 • Klub Sportowy „Cross Trening Mazovia Ciechanów” – „Aktywnie i zdrowo – zajęcia sportowe dla dzieci” (5 000 zł)
 • Towarzystwo Walki z Kalectwem – „Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych” (4 000 zł)
 • Polski Czerwony Krzyż – „W zdrowym ciele zdrowy duch – profilaktyka i promocja zdrowia oraz I PP wśród młodzieży czerwonokrzyskiej” (5 000 zł)

Podział środków finansowych na wsparcie realizacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

  Zadanie I. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt. 

 • Stowarzyszenie Pies i Spółka – „Pomoc dla zwierząt” (33 950 zł)

 Zadanie II. Organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w tym edukacja ekologiczna.

 • Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie – „Ratowanie żywności w EKO Spiżarni oraz edukacja mieszkańców Ciechanowa” (20 960 zł)

Na wsparcie przedsięwzięć sportowych przeznaczono 764 000 zł.

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.

 • Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) – 116 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) – 6 000 zł
 • MKS Ciechanów – 110 000 zł
 • Akademia Piłkarska Ciechanów – 32 000 zł
 • Inter Mazovia – 8 000 zł
 • Klub Pływacki Ciechanów – 17 000 zł
 • CLKS MAZOVIA – 93 000 zł
 • MPKS ORKA – 36 000 zł
 • Ciechanowski Klub Bokserski – 20 000 zł
 • Klub Sportowy Zamek – 10 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch – 18 000 zł
 • Stowarzyszenie Sportowe STO – 4 000 zł
 • Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 52 000 zł
 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – 18 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 55 000 zł
 • Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 29 000 zł
 • Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy) – 8 000 zł
 • Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) – 53 000 zł
 • KS Ciechan i Szymon Kołecki – 35 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (28 000 zł)

 Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – XIII Rodzinny Rajd Rowerowy” (2 000 zł)
 • Ciechanowski Klub Bokserski – „IV Ciechanowski Turniej Bokserski” (4 000 zł)
 • Klub Sportowy „Cross Trening Mazovia Ciechanów” – „Ciechanowski Maraton Fitness” (5 000 zł)
 • Stowarzyszenie KRAVER – „Treningi samoobrony” (6 000 zł)
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Rajd Rowerowy Seniorów” (3 000 zł)

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dotację otrzymali:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich
o charakterze sportowo-edukacyjnym. 

 • Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ciechanów – „Sport wzmacnia ciało i charakter” (6 000 zł)
 • Uczniowski Klub Sportowy Nike – „Ruch to zdrowie” (8 000 zł)
 • Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch – „Super Uczeń – edycja IV” (17 000 zł)
 • Stowarzyszenie KRAVER – „Organizacja treningów samoobrony” (4 000 zł)
 • Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ciechanów – „Ciechanów w ogniu” (17 000 zł)

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania.  

 • Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Modelarski – „III Piknik Modelarski w Parku Nauki Torus” (3 000 zł)

O środki mogły ubiegać się w drodze konkursów ofert podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w artykule 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

Współpraca ratusza z NGO (organizacjami pozarządowymi) obejmuje między innymi wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ratusz współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content