Na ulice Ciechanowa wyjedzie elektryczne auto z systemem mierzącym jakość powietrza. Mobilne laboratorium będzie kolejnym po dronie antysmogowym narzędziem wykorzystywanym przez Straż Miejską do prowadzenia kontroli palenisk. Na zakup pojazdu i przyrządów pomiarowych ratusz pozyskał pół miliona złotych z Unii Europejskiej.

Nowe narzędzie
do kontroli jakości powietrza w mieście

Straż Miejska w Ciechanowie będzie wykorzystywać do prowadzenia kontroli jakości powietrza nowy samochód o napędzie elektrycznym.

SAMOCHÓD BĘDZIE WYPOSAŻONY
W URZĄDZENIA POMIAROWE:

  • przenośny analizator pyłu o różnej wielkości cząsteczek (PM10, PM2.5 i PM1.0),
  • kamerę termowizyjną,
  • zestaw do poboru próbek popiołu z paleniska,
  • sito do analiz,
  • wilgotnościomierz,
  • pirometr laserowy,
  • przenośny detektor wielogazowy.

Mobilne laboratorium będzie kolejnym, po dronie antysmogowym, narzędziem umożliwiającym zintensyfikowanie cyklicznych kontroli jakości powietrza w Ciechanowie, których celem jest ograniczenie stosowania w instalacjach grzewczych tzw. zakazanych paliw.

Kontrole będą motywować
do korzystania z ekologicznych paliw

Kontrole Straży Miejskiej w terenie mają skutecznie zniechęcać mieszkańców do wrzucania odpadów do palenisk domowych. Stwierdzenie obecności toksycznych gazów lub nietypowych wartości niektórych parametrów w dymie unoszącym się z komina jest przesłanką do przeprowadzenia kontroli we wskazanym przez czujniki miejscu. W przypadku wykrycia spalania niedozwolonych materiałów podejmowane są stosowne czynności, a osoba odpowiedzialna za ich spalanie podlega zgodnie z przepisami karom, w tym finansowym.

Działania Straży Miejskiej
wesprze kampania edukacyjna

Kampania edukacyjna będzie prowadzona między innymi podczas akcji ekologicznych, imprez kulturalnych oraz w placówkach edukacyjnych na terenie Ciechanowa.

Ciechanowski wniosek na dofinansowanie projektu z najwyższą oceną punktową

Na realizację projektu ciechanowski ratusz pozyskał pół miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej (Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) w ramach środków na zielony rozwój Mazowsza, w tym wspieranie rozwoju efektywności energetycznej. Wniosek Urzędu Miasta Ciechanów otrzymał najwyższą ocenę punktową wśród wszystkich złożonych w tym naborze.

Skip to content