Do budżetu Ciechanowa wprowadzono ponad 18 mln zł. Nowe środki finansowe to subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna, związane z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz środki pozyskane przez ratusz z programów wsparcia Mazowsza na nowe inwestycje i inicjatywy, a także subwencja rozwojowa. Rozpatrzono sprawozdania z ubiegłorocznej działalności MOPS, w tym realizacji programów wspierania rodzin, zapobiegania przemocy domowej, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Radni dokonali zmian w budżecie na 2024 rok. Po stronie dochodów w budżecie miasta zapisano 11,2 mln zł jako zwiększenie subwencji oświatowej oraz 3,4 mln zł jako zwiększenie dotacji przedszkolnej w związku z decyzjami rządu dotyczącymi ok. 30% podwyżek dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Wprowadzono także 2,8 mln zł części rozwojowej subwencji ogólnej. To nowe środki finansowe dla Ciechanowa na 2024 r. dzięki uwzględnieniu ich w uchwalonym w styczniu br. budżecie państwa. Rada Miasta zadecydowała o zwiększeniu wydatków na remonty lokali socjalnych o 305 tys. zł.

Budżet zasili też 561 tys. zł pozyskanych przez ratusz z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego, które zostaną przeznaczone na kolejny etap remontu hali sportowej przy ul. 17 Stycznia, rozbudowę infrastruktury ROD na terenie Ciechanowa, wsparcie aktywizacji i integracji seniorów, nowe inicjatywy dla młodzieży oraz opiekę nad zwierzętami.

Uszczegółowieniu poddano tegoroczny program opieki nad zwierzętami. 32 tys. zł będzie przeznaczonych na kastracje lub sterylizacje wolno żyjących kotów i poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne dla zwierząt właścicielskich (psów i kotów), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Samorządowcy wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą działki znajdującej się na rogu ul. Płockiej i ul. Tysiąclecia. W związku z przebudową ul. Ludowej i ul. Curie-Skłodowskiej uaktualniono spis przystanków komunikacji miejskiej. Radni uchylili dwie uchwały z 2012 r. dotyczące poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Z uwagi na to, że dobiega końca 5-letnia kadencja zarządów osiedli konieczne było zarządzenie wyborów. Nowi przedstawiciele osiedli mają być wyłonieni nie później niż do 29 maja 2024 r. Ponadto radni powołali zespół opiniujący kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Do zespołu powołano: Annę Smolińską, Joannę Kiszkurno, Stanisława Jankowskiego i Monikę Smosarską.

Skip to content