Na 78. sesji radni przyjęli Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Strategię Polityki Senioralnej na lata 2024-2028. W opracowanych dokumentach wyznaczono kierunki długofalowych działań na rzecz poprawy życia mieszkańców miasta. Podczas obrad, które odbyły się 1 lutego radni podjęli 11 uchwał.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych posłuży do opracowania szczegółowych programów i projektów działań pomocowych na lata 2024-2028. Zakłada szeroką, aktywną i skoordynowaną współpracę przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. Nowością jest przyjęta 1 lutego Strategia Polityki Senioralnej na lata 2024-2028, dotycząca długofalowych działań na rzecz poprawy jakości życia starszych mieszkańców Ciechanowa.

Podczas lutowej sesji określono zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Ciechanowa, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta.

Do wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu Ciechanowa na 2024 r. wprowadzono m.in. pół miliona złotych, które ratusz pozyskał ze środków Unii Europejskiej na mobilne laboratorium. Projekt będzie realizowała Straż Miejska, której funkcjonowanie w minionym roku poddano ocenie. W 2023 r. miejscy strażnicy ujawnili 3494 wykroczeń. Na sprawców nałożyli 1155 grzywien, udzielili 2183 pouczeń, 104 wnioski skierowali do sądu.

Po przeanalizowaniu zgodności z przepisami prawa wniosku inwestora, dotyczącego budowy nowego budynku wielorodzinnego, radni wyrazili zgodę na jego lokalizację przy ul. Granicznej. Zgodzili się też na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości przy ul. Tysiąclecia i ul. Sienkiewicza. Aprobatę samorządowców zyskały też postulaty zbycia gruntów znajdujących się w obrębie Śródmieścia i Podzamcza.

Skip to content