Miasto rozpoczyna nabór konkursowy dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani dzierżawą lokali w nowo powstającym budynku „Zielonego Targu”. Oferty można składać od 15 lutego do 15 kwietnia. Miesięczny czynsz dzierżawny wyniesie 1 zł netto za m2 lokalu przez okres 3 lat.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dzierżawę lokalu od miasta w nowo budowanym obiekcie handlowo-usługowym. „Zielony Targ” powstaje przy ul. Płońskiej 28, w miejscu wcześniej zdegradowanego targowiska. Inwestycja jest na zaawansowanym etapie realizacji. Będzie to ekologiczny, nowoczesny kompleks, w centrum którego znajdzie się częściowo zadaszony obszar działający jako rynek/targowisko. Podobnie jak wcześniej, swoje produkty będą mogli wystawiać tam m.in. lokalni producenci żywności.

Natomiast dla przedsiębiorców, zainteresowanych prowadzeniem swojego biznesu w budynku „Zielonego Targu”, dziś (16 stycznia) miasto ogłosiło konkurs ofert. Do wydzierżawienia jest 16 lokali o powierzchni od 17 m2 do 97 m2, w tym lokale z własnym WC, pomieszczeniem socjalnym czy magazynem. Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego za lokal wyniesie 1 zł netto za 1 m2 przez trzy lata.

– Tworzymy impuls dla rozwoju lokalnego biznesu i usług. Znajdą się tu nowe miejsca pracy i komfortowe warunki dla mieszkańców do robienia zakupów czy korzystania z usług. Zielony Targ wraz z przestrzenią wokół będą miały w sobie magnes przyciągania. To będzie wyjątkowe miejsce pod wieloma względami – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W regulaminie naboru ofert określono preferowane działalności gospodarcze, jakie mogą być prowadzone w lokalach, których dotyczy konkurs. Są związane z handlem produktami regionalnymi lub tradycyjnymi, produktami organicznymi, prosto od wytwórcy, wyrobami rzemieślniczymi i rękodziełem oraz usługami ich wytwarzania, handlem i usługami promującymi świadomość proekologiczną oraz dobre nawyki związane z ochroną środowiska i zdrowym stylem życia, a także handlem i usługami ogrodniczymi/florystycznymi.

Preferowane działalności obejmują również handel i usługi o charakterze innowacyjnym, w tym z zastosowaniem nowoczesnych technologii, a także oferowanie produktów i usług niszowych lub niedostępnych na terenie miasta. W konkursie premiowani będą też przedsiębiorcy zajmujący się usługami naprawczymi (np. szewc, krawiec, naprawa AGD) oraz edukacją.

Jeden oferent może złożyć ofertę na jeden lokal. Oferty należy składać od 15 lutego 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1) w godzinach pracy urzędu.

Oferty powinny zawierać: wypełniony formularz ofertowy, wypełnione i podpisane oświadczenia lub oświadczenia o: niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego, o niezaleganiu w składkach ZUS/KRUS, o niekaralności oraz oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Miejskiej Ciechanów.

Wzór formularza oferty, wykaz dokumentów konkursowych i wykaz lokali stanowią załącznik do regulaminu konkursu (dostępne poniżej tekstu). Projekt, rozmieszczenie oraz metraż lokali dostępny jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6, II piętro, pok. 202).

Otwarcie i ocena ofert nastąpi 23 kwietnia 2024 r. Zaopiniuje je Zespół do spraw wydzierżawienia lokali użytkowych położonych przy ul. Płońskiej 28.

Oferty będą podlegały ocenie punktowej w następujących kategoriach:

 1. zaoferowania prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej preferowanej przez wynajmującego (maksymalnie 10 pkt);
 2. rozpoznawalność marki (maks. 5 pkt);
 3. wyposażenie lokalu: np. meble z recyklingu, drewniane, wielkość nakładów finansowych (maks. 3 pkt);
 4. tworzenie nowych miejsc pracy – w zależności od liczby nowo zatrudnionych osób (2 pkt za osobę);
 5. doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej – od 0 do 2 lat: 1 pkt., od 2 do 5 lat: 2 pkt., powyżej 6 lat: 3 pkt.

Punkty nie będą przyznawane oferentom, których działalność dotyczy m.in.:

 • sprzedaży alkoholu,
 • usług bankowych lub ubezpieczeniowych,
 • doradztwa,
 • usług prawnych,
 • reklamowych,
 • pośrednictwa nieruchomościami,
 • hazardu,
 • sprzedaży artykułów pirotechnicznych.

Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczona opłata za administrowanie częściami wspólnymi w wysokości 307,50 zł brutto.

Budowa nowego kompleksu handlowo-usługowego przy ul. Płońskiej zakończy się w tym roku. Konstrukcja całego budynku już została wykonana, aktualnie prowadzone są prace przy elewacji. Wykonywana jest termoizolacja i hydroizolacja dachu o powierzchni 1,3 tys. m2, na którym utworzony zostanie zielony taras z nasadzeniami roślin ozdobnych. Na terenie „Zielonego Targu” zamontowany zostanie również zbiornik retencyjny na deszczówkę. Woda zgromadzona z dachu będzie dzięki temu wykorzystywana do podlewania roślin. Na terenie wokół budynku pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów.

Kompleks zaprojektowano jako energooszczędny. Dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła, panelom fotowoltaicznym i pompie ciepła można będzie w naturalny sposób pobierać i magazynować energię potrzebną do poprawnego i oszczędnego funkcjonowania obiektu. Odwierty do pomp ciepła, które posłużą do ogrzania obiektu są już gotowe.

Przy budynku znajdzie się ponad 90 miejsc postojowych (dla samochodów klientów, aut dostawczych, pojazdów osób handlujących czy wynajmujących lokale), zamontowane będą stojaki na rowery. Cały obszar „Zielonego Targu” zostanie oświetlony.

Skip to content