Przy ul. Płońskiej miasto odnawia targowisko oraz buduje nowy obiekt handlowo-usługowy. W „Zielonym Targu” jest 16 lokali. Osoby zainteresowane ich dzierżawą na preferencyjnych warunkach mogą składać oferty w naborze konkursowym. Czynsz dzierżawny wyniesie miesięcznie 1 zł netto za 1 m2 powierzchni przez okres 3 lat. Na prośbę przedsiębiorców termin składania ofert przedłużono do 30 kwietnia.

Miasto tworzy impuls dla rozwoju lokalnego biznesu i usług. Przy ul. Płońskiej 28 powstaje „Zielony Targ” – kompleks o powierzchni 2,6 tys. m2, który zastąpi wcześniej istniejące tam, zdegradowane targowisko. Budowa zakończy się w tym roku. W centrum budynku znajdzie się częściowo zadaszony obszar działający jako rynek/targowisko, a w środku już powstało 16 lokali handlowo-usługowych, które przedsiębiorcy mogą wydzierżawić od miasta na preferencyjnych warunkach. Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego za lokal w „Zielonym Targu” wyniesie 1 zł netto za 1 m2 miesięcznie przez trzy lata. Do tej kwoty zostanie doliczona miesięczna opłata za administrowanie częściami wspólnymi w wysokości 307,50 zł brutto.

Lokale o powierzchni od 17 m2 do 97 m2

Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem swojego biznesu w nowo powstającym budynku „Zielonego Targu” mogą wydzierżawić lokale o powierzchni od 17 m2 do 97 m2, w tym lokale z własnym WC, pomieszczeniem socjalnym czy magazynem. Warunkiem podjęcia współpracy z miastem jest złożenie dokumentów w postępowaniu konkursowym, które ratusz prowadzi od połowy lutego. Na prośbę przedsiębiorców termin składania ofert został wydłużony do 30 kwietnia 2024 r.

Gdzie składać oferty?

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1) od godz. 8.00 do 16.00. Jeden oferent może złożyć ofertę na jeden lokal. Wzór formularza oferty, wykaz dokumentów konkursowych i wykaz lokali stanowią załącznik do regulaminu konkursu (dostępne poniżej tekstu). Projekt, rozmieszczenie oraz metraż lokali dostępny jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6, II piętro, pok. 202). Oferty powinny zawierać: wypełniony formularz ofertowy, wypełnione i podpisane oświadczenia lub zaświadczenia o: niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego, niezaleganiu w składkach ZUS/KRUS, niekaralności oraz oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych wobec Gminy Miejskiej Ciechanów.

Preferowane działalności gospodarcze

W regulaminie naboru ofert określono preferowane działalności gospodarcze, jakie mogą być prowadzone w lokalach, których dotyczy konkurs. To: handel produktami regionalnymi lub tradycyjnymi; handel produktami organicznymi, prosto od wytwórcy; handel wyrobami rzemieślniczymi i rękodziełem, usługami ich wytwarzania; handel i usługi promujące świadomość proekologiczną oraz dobre nawyki związane z ochroną środowiska oraz zdrowym stylem życia; handel i usługi o charakterze innowacyjnym, w tym z zastosowaniem nowoczesnych technologii; oferowanie produktów i usług niszowych lub niedostępnych na terenie miasta; usługi naprawcze (np. szewc, krawiec, naprawa AGD, RTV); usługi związane z edukacją; handlem i ogrodnictwem/florystyką.

Ocena ofert

Otwarcie i ocena ofert nastąpi 7 maja 2024 r. Zaopiniuje je Zespół do spraw wydzierżawienia lokali użytkowych położonych przy ul. Płońskiej 28. Oferty będą podlegały ocenie punktowej, obejmującej następujące kategorie: zaoferowanie prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej preferowanej przez wynajmującego, rozpoznawalność marki, wyposażenie lokalu: np. meble z recyklingu, drewniane, wielkość nakładów finansowych; tworzenie nowych miejsc pracy (w zależności od liczby nowo zatrudnionych osób), doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Punkty nie będą przyznawane oferentom, których działalność dotyczy m.in.: sprzedaży alkoholu, usług bankowych lub ubezpieczeniowych, doradztwa, usług prawnych, usług reklamowych, pośrednictwa nieruchomościami, hazardu, sprzedaży artykułów pirotechnicznych.

Skip to content