Mieszkańcy mają szansę na zdobycie nagród pieniężnych za najbardziej atrakcyjne balkony i ogródki na terenie Ciechanowa. Dziś (14 maja) ogłoszono nabór konkursowy w czterech kategorii: „Budynki jednorodzinne”, „Obiekty użyteczności publicznej”, „Ogródki na terenach budownictwa wielorodzinnego” oraz „Balkony na terenach budownictwa wielorodzinnego”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca.

Już można zgłaszać się do tegorocznej edycji konkursu na najładniejszą posesję. Na atrakcyjne nagrody pieniężne szansę mają mieszkańcy, którzy pielęgnują zieleń i tym samym podejmują działania wpływające na zwiększenie bioróżnorodności oraz estetykę miasta.

Cztery kategorie konkursowe:

Nagrody będą przyznane w czterech kategoriach:

  • „Budynki jednorodzinne”,
  • „Obiekty użyteczności publicznej”,
  • „Ogródki na terenach budownictwa wielorodzinnego”,
  • „Balkony na terenach budownictwa wielorodzinnego”.

Ratusz nagrodzi ciechanowian za pomysłowość oraz nowatorskie rozwiązania dekoracyjne, za podejmowanie działań wpływających na zwiększenie bioróżnorodności i tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom oraz zwierzętom. Docenione będą też rozwiązania wprowadzone w ogródkach, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez zagospodarowanie wód opadowych oraz ekologicznych praktyk ogrodniczych takich jak kompostowanie bioodpadów.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy składać do 31 lipca 2024 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: boi@umciechanow.pl. Druki zgłoszenia są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1, w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy placu Jana Pawła II 6 (parter, pok. nr 22) oraz poniżej tekstu.

Zgłoszenia będą oceniane wedle kryteriów określonych w regulaminie (dostępny poniżej). To m.in. różnorodność gatunkową nasadzeń, kompozycja architektoniczna, oryginalność i pomysłowość, walory estetyczne i utrzymanie całej posesji czy jej wyposażenie w elementy dodatkowe.

Najpiękniejsze ogrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne oraz osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właściciela posesji lub balkonu). W tegorocznej edycji nie mogą być zgłaszane obiekty, które zostały nagrodzone i wyróżnione w 2022 i 2023 r.

 

kategoria:Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Regulamin Konkursu Najładniejsza Posesja 21.73KB
Skip to content