Miasto przyznało dotacje dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku dzieciom z Ciechanowa w okresie wakacji. Środki finansowe na realizację zadania publicznego otrzyma 9 podmiotów. Dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, a nawet wyjechać na kolonie.

Środki zostały przyznane 9 organizacjom pozarządowym, które złożyły propozycje wypoczynku dla dzieci w ramach otwartego konkursu ofert. Znalazły się wśród nich działające w mieście kluby sportowe, które nie tylko trenują zawodników, ale także wspierają rodziców oraz opiekunów w prawidłowym rozwoju fizycznym i psychicznym ich pociech, organizując regularne treningi dla dzieci i młodzież.

Dotacje otrzymali:

1. Akademia Piłkarska Ciechanów „Letni obóz stacjonarny APC” – 3 000 zł. W programie półkolonii m.in.: treningi piłkarskie na boiskach przy SP nr 6 i 7 oraz w halach przy ul. Kraszewskiego i 17 Stycznia, zajęcia pływania na Krytej Pływalni oraz basenie odkrytym przy ul. Kraszewskiego, edukacja zdrowotna.

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Lato w mieście z TPD” – 7 000 zł. Półkolonie w Ognisku Pracy Pozaszkolnej obejmą zajęcia plastyczne i sportowe, wizytę w Parku Nauki Torus, seans filmowy w kinie Łydynia, zwiedzanie innych atrakcji miasta i regionu.

3. Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie „Lato w miejscu zamieszkania – PÓŁKOLONIE PCK 2024” – 7 000 zł. Dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej mieszkające w Ciechanowie będą mogły skorzystać z zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i plastycznych w siedzibie PCK przy ul. Rzeczkowskiej 11.

4. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej KRAVER „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” – 2 000 zł. Klub zorganizuje treningi dla dzieci i młodzieży w wieku 7-11 lat. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie przy ul. Reutta 5 oraz w miejskich parkach. Będzie to okazja do aktywnego spędzenia czasu wolnego i poprawy kondycji.

5. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów „Wakacje z rowerem dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa” – 5 000 zł. Podopieczni Klubu pojadą na obóz do Miłkowa (województwo dolnośląskie), gdzie będą doskonalić technikę jazdy na rowerze.

6. Ciechanowski Klub Bokserski „Bokserskie wakacje – zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa” – 4 000 zł. Półkolonie dla dzieci w wieku 8-17 lat. W programie warsztaty i treningi bokserskie, pogadanki, zwiedzanie atrakcji miasta.

7. Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ciechanów „Obóz Harcerski Korpus Młodego Zwiadowcy” – 5 000 zł. Harcerze w wieku 8-17 lat pojadą do Siemoszyc, gdzie będą ćwiczyć orientację w terenie oraz nabywać życiowe umiejętności.

8. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów „LZA Mały Ciechanów – warsztaty wokalno-taneczne dla uczniów miejskich szkół podstawowych” – 10 000 zł. Dzieci udadzą się do Włoch, gdzie pod opieką instruktorów będą doskonalić głos i ruch sceniczny.

9. Stowarzyszenie przyjaciół dzieci z różnymi potrzebami oświatowo-wychowawczymi Tęczowa Kraina „Podróżujemy tańcząc” – 2 000 zł. Wakacyjny obóz taneczny w Zagańsku koło Kilc to propozycja dla osób w wieku 9-18 lat kochających taniec i muzykę.

Skip to content