Mieszkańcy Ciechanowa, którzy posiadają na swoich posesjach instalacje fotowoltaiczne mają szansę na uzyskanie dofinansowania od miasta na montaż magazynów energii elektrycznej. Ratusz przygotowuje się do aplikacji o fundusze unijne na ten cel. Do 11 marca zainteresowani mieszkańcy mogą składać ankiety.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie i uzyskać dofinansowanie sięgające nawet 85% kosztów zakupu i montażu urządzeń służących do magazynowania energii elektrycznej mogą wypełnić przygotowaną w tym celu ankietę. Informacje uzyskane z ankiet będą podstawą do ubiegania się przez ratusz o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zbieranie ankiet będzie trwało od 20 lutego do 11 marca 2024 r.

Druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów (poniżej informacji). Wypełnione formularze należy składać w biurze podawczym ratusza, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych (e-mail: fundusze@umciechanow.pl, tel. 23 674 92 75, 23 674 92 78, 23 672 84 52).

Uczestnikiem projektu może być osoba zameldowana na terenie miasta i/lub odprowadzająca podatek dochodowy na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów. Pod adresem wskazanym we wniosku musi funkcjonować instalacja PV (fotowoltaiczna). Magazyn energii nie może przekraczać 1,5 krotności mocy OZE.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie uregulowanej sytuacji prawnej nieruchomości i brak zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych. Pod wskazanym adresem nie może być prowadzona i zarejestrowana działalność gospodarcza.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z UE, o które wystąpi miasto.

Skip to content