Dziś (1 lutego) przyjęto Strategię Polityki Senioralnej w Ciechanowie na lata 2024-2028 i plan działań na rzecz seniorów na bieżący rok. Ujęto w nim zadania wskazane przez dojrzałych mieszkańców miasta jako priorytetowe. To m.in. wprowadzenie usługi „Złota Rączka dla Seniora” (bezpłatne drobne naprawy w miejscu zamieszkania), dofinansowanie wycieczek i spotkań integracyjnych w ramach stowarzyszeń i klubów senioralnych, pozyskanie nowych partnerów Ciechanowskiej Karty Seniora czy uruchomienie Kawiarni Międzypokoleniowej w Kamienicy W18, oferującej menu w obniżonej cenie dla seniorów.

Miasto Ciechanów wspiera i promuje inicjatywy, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, aktywizację osób w wieku 60+ oraz rozwój ich pasji czy zainteresowań. Przyjęta dziś (1 lutego) Strategia Polityki Senioralnej w Ciechanowie wyznacza kierunki długofalowych działań, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia dojrzałych mieszkańców, zwiększenia ich udziału w życiu lokalnym oraz wsparcia w codziennej opiece nad osobami starszymi. Dokument obejmuje okres pięciu lat (od 2024 r. do 2028 r.).

Priorytety na 2024 r.

Pierwszym krokiem w realizacji nowej polityki lokalnej samorządu jest Plan Działań Gminy Miejskiej Ciechanów na rzecz ciechanowskich Seniorów w 2024 roku. Ujęto w nim nowe zadania wskazane przez środowiska senioralne jako priorytetowe.

– Zapytaliśmy seniorów mieszkających w Ciechanowie poprzez ankietę o ich potrzeby, spostrzeżenia czy uwagi. Duża część osób, która wzięła udział w tym procesie partycypacyjnym, za co bardzo dziękuję, pomogła nam przygotować konkretne, nowe rozwiązania dla dojrzałych mieszkańców miasta. Już teraz wdrażamy usługę pomocową, tzw. „Złotą Rączkę dla Seniora”. Jej celem jest wsparcie seniorów i odciążenie ich w sprawach, które potrafią być problematyczne na co dzień – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

„Złota Rączka dla Seniora”

Pomoc w ramach projektu „Złota Rączka dla Seniora” będzie polegała na bezpłatnym świadczeniu drobnych napraw w miejscu zamieszkania. Katalog napraw świadczonych w ramach projektu to np.: wymiana/naprawa kranów, udrażnianie zatkanych odpływów, wymiana syfonu, naprawa spłuczki, podłączenie pralki/zmywarki; regulacja/uszczelnienie drzwi i okien, naprawa klamek/zamków, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów czy półek; wymiana żarówki, wymiana/naprawa gniazdka elektrycznego czy drobne naprawy mebli.

Z usługi korzystać będą mogli samotni ciechanowianie, którzy ukończyli 60 rok życia i nie mają możliwości własnym staraniem wykonać naprawy z uwagi na swój wiek, stan zdrowia czy brak wsparcia ze strony rodziny.

Zgłoszenie usterek od 1 marca przyjmował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osobiście od osoby zainteresowanej, jej opiekuna bądź pracowników służb społecznych (adres siedziby MOSP: ul. Sienkiewicz 32d), bądź drogą telefoniczną (nr tel. +48 23 672 20 91) w godzinach pracy placówki (8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku). Regulamin usługi „Złota Rączka dla Seniora” można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów (www.umciechanow.pl), MOPS (www.mopsciechanow.pl) oraz w ich siedzibach.

Dofinansowania dla seniorów

W tym roku, poza dofinansowaniem przez miasto tej usługi dla seniorów, znajdą się też inne działania, które ankietowani określili jako priorytetowe. To m.in. dofinansowanie wycieczek i spotkań integracyjnych osób dojrzałych zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach senioralnych. Podmioty te będą mogły wnioskować do ratusza o środki finansowe za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów (www.umciechanow.pl) oraz w Wydziale Kontaktów Społecznych (ratusz, plac Jana Pawła II 6, parter).

Plan wdrożenia strategii dla seniorów na 2024. r. zakłada również pozyskanie nowych partnerów Ciechanowskiej Karty Seniora. Daje ona możliwość korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu (np. punktów gastronomicznych, usług świadczonych przez salony fryzjerskie, kosmetyczne czy optyków).

Ponadto w Kamienicy W18 uruchomiona zostanie Kawiarnia Międzypokoleniowa, w której posiadacze Ciechanowskiej Karty Seniora będą mogli skorzystać z oferty menu w obniżonej cenie.

Strategię Polityki Senioralnej w Ciechanowie na lata 2024-2028 tworzył specjalny zespół. W jego składzie znaleźli się samorządowcy, osoby odpowiedzialne za realizację zadań na rzecz seniorów w Ciechanowie oraz reprezentanci środowisk senioralnych w mieście: Ciechanowskiej Rady Seniorów i Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt strategii został skonsultowany z przedstawicielami funkcjonujących w mieście organizacji działających na rzecz osób dojrzałych i zyskał ich pozytywną opinię.

Według statystyk GUS, na koniec 2022 r. w Ciechanowie najliczniejszą grupę według podziału na wiek stanowiły osoby w wieku 60-64, 65-69, 70-74 oraz 35-39 lat. Osoby w wieku powyżej 60 lat to blisko 30% wszystkich mieszkańców. Badania demograficzne wskazują, że tendencja przyrostu osób starszych w całej Polsce będzie systematycznie rosnąć.

Skip to content