Miasto pozyskało dofinansowania z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozwolą m.in. wyremontować dwa budynki, w których znajdują się lokale socjalne, rozbudować infrastrukturę ogrodów działkowych, zadbać o zwierzęta czy przeprowadzić kolejny etap remontu hali sportowej. Odbędą się nowe inicjatywy dla młodzieży oraz szósta edycja Ciechanowskich Senioraliów.

Remont budynków z lokalami socjalnymi

300 tys. zł pozyskane z programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024” ratusz przeznaczy na remont dwóch budynków przy ul. Płońskiej (nr 59/1 i 59/2), w których znajdują się lokale socjalne. Inwestycja umożliwi zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, które są 100% własnością miasta. Oba powstały na początku lat 40-tych XX w. W tej chwili są w bardzo złym stanie technicznym. Ich elewacje nie posiadają ocieplenia, a trzynaście lokali wewnątrz jest ogrzewanych piecami kaflowymi, kuchniami węglowymi i piecami na paliwo stałe. Prace obejmą wykonanie instalacji elektrycznej do ogrzewania, likwidację kotłów na paliwo stałe, zakup i montaż grzejników elektrycznych, docieplenie elewacji i jej otynkowanie, wymianę stolarki okiennej oraz odkopanie i docieplenie fundamentów.

Modernizacja infrastruktury sportowej

Ponad 220 tys. zł umożliwi przeprowadzenie II etapu modernizacji hali sportowej przy ul. 17 Stycznia. Fundusze z programu Mazowsze dla sportu 2024 to dofinansowanie na kompleksową naprawę dachu o powierzchni niemal 2 tys. m2 oraz modernizację zaplecza sanitarnego.

Rozwój młodzieży

Ratusz pozyskał też środki na nowe inicjatywy dotyczące rozwoju młodzieży. Samorząd Mazowsza wesprze w tym roku organizację Międzynarodowego Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa kwotą 25 tys. zł. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń między uczniami, w tym reprezentantami młodzieżowych rad działających przy samorządach i zgłębiania wybranych dziedzin działalności tych organów doradczych. Przewidziano też zajęcia dotyczące edukacji obywatelskiej, znaczenia członkostwa w organizacjach międzynarodowych, warsztaty z udziałem eksperta oraz integracyjne zawody sportowe.

Wsparcie seniorów

Na współpracy samorządu Ciechanowa i województwa skorzysta nie tylko młodzież, ale również seniorzy. 40 tys. zł z programu Mazowsza umożliwi organizację kolejnej edycji Ciechanowskich Senioraliów. To wydarzenie jest już stałym elementem kalendarza miejskich imprez. Jego celem jest promocja aktywności seniorów, integracja środowisk osób dojrzałych, promocja zdrowego stylu życia i podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Strażacy z dofinansowaniem

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie otrzyma w 2024 r. nowe umundurowanie (stroje galowe, rękawice, kominiarki i buty). Na ten cel miasto otrzyma 13,6 tys. zł.

Inwestycje na terenie ogrodów działkowych

40 tys. zł z programu „Mazowsza dla działkowców” będzie przeznaczonych na wykonanie inwestycji na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W tym roku takie prace zostaną zrealizowane na obszarze ROD Kolejarz, gdzie do działek rozprowadzona zostanie woda oraz w ROD Krubin. Tam pojawi się monitoring.

Opieka nad zwierzętami i ekologia

Kolejne 50 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt 2024” umożliwi wykonanie remontu boksów dla psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie oraz bezpłatne kastracje zwierząt właścicielskich na terenie miasta.

W trosce o jakość powietrza w mieście w okresie letnim na mokro czyszczone będą ulice. Na ten cel ratusz pozyskał 200 tys. zł.

Skip to content