Na odcinku ul. Batalionów Chłopskich budowana jest kanalizacja deszczowa. Miejska spółka realizuje zadanie wybrane przez mieszkańców osiedla w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Prace ZWiK umożliwią odprowadzenie wód deszczowych z drogi wewnątrzosiedlowej na „Aleksandrówce II”. Na odcinku ul. Batalionów Chłopskich przed budynkiem nr 9 powstaje kanalizacja deszczowa. Prace ziemne są na ukończeniu, kolejną fazą robót będzie przystąpienie do odtworzenia nawierzchni. Prace mają zakończyć się w styczniu.

Projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców osiedla zakładał również regulację wysokości progów zwalniających, montaż trzech słupów oświetleniowych i oznaczenie miejsc parkingowych. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów materiałów i robót budowlanych, za zgodą pomysłodawcy projektu, zakres zadania został zmieniony. Dostosowano go do maksymalnych kwot obowiązujących w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego (w ramach jednej edycji CBO na każdym osiedlu w Ciechanowie zrealizowany może zostać jeden projekt, którego wartość nie może przekroczyć 100 tys. zł). Szansą na realizację drugiego etapu zadania będzie kolejna edycja CBO.

Skip to content