Na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej powstają miejsca pochówkowe na blisko 3 tysiące urn. Zakończył się pierwszy etap budowy kolumbarium. W toku prac wykonano 30 modułów. W powstałych 180. niszach zmieści się 720 urn. Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w ramach koncesji udzielonej przez miasto będzie kontynuowana. Sprzedaż miejsc rozpocznie się w październiku.

Kolumbarium powstało za budynkiem administracji ciechanowskiej nekropolii, na obszarze, na którym nie było grobów. Budowla została wkomponowana w zastany układ drzew. Obiekt ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter. Potrzebę jego utworzenia zgłaszali mieszkańcy w związku z rosnącą liczbą tzw. pochówków urnowych.

Zespół kolumbariów tworzą moduły zestawione ze sobą w równoległe ciągi. Miejsca zostały osłonięte od góry, frontu i z tyłu płytami z granitu. Frontowe kamienne płyty podzielono na indywidualne tablice epitafijne dla każdej z nisz na urny.

Elewacja kolumbarium została oświetlona przy pomocy naświetlaczy led o niskiej mocy, wbudowanych w podłoże. Nawierzchnię przy modułach utwardzono mieszanką żwirową, zagęszczoną na naturalnym podłożu. Odwiedzający miejsca pochówku będą mieli do dyspozycji ławki wykonane z betonu z drewnianymi siedziskami oraz dwa punkty czerpania wody.

Sprzedażą miejsc pochówków urnowych zajmie się miejska spółka PUK. Opłata za niszę wyniesie 7 011 zł. Cena obejmuje niszę przeznaczoną do umieszczenia prochów więcej niż jednej osoby (maksymalnie 4 urny). Dysponent otrzyma dodatkowo usługę sprzątania całego kompleksu kolumbariów. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży to 1 października 2023 r.

Skip to content