Miasto w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zmodernizowało obiekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z którego korzystają dzieci niepełnosprawnościami, chore przewlekle, z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Remont przeszły gabinet rehabilitacyjny i terapeutyczny, wejście do budynku, ciągi komunikacyjne i poddasze.

Kapitalny remont wnętrz dwóch gabinetów, z których korzystają podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i remont wejścia do budynku to kolejna inwestycja, która podniesie warunku sprzyjające rozwojowi dzieci i pracy ich opiekunów.

W budynku TPD na nową wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne, remont i modernizację przeszły ciągi komunikacyjne, schody na poddasze. W dwóch gabinetach (rehabilitacyjnym i terapeutycznym) ułożono nowe posadzki, wyremontowano ściany, pojawiły się energooszczędne oprawy oświetleniowe.

Zmodernizowano wejście, gdzie stare, wysłużone betonowe schody zostały zastąpione stalowymi. Remont przeszła też pochylnia używana przez osoby z niepełnosprawnościami.

To drugi projekt, który unowocześnił budynek TPD dzięki środkom z budżetu miasta w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. W zeszłorocznym głosowaniu mieszkańców otrzymał on największą liczbę głosów (pomysł poparło 772 mieszkańców). Dwa lata wcześniej, w 2021 r. nowe oblicze zyskała świetlica, z której korzystają podopieczni placówki. Remont objął wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej odnowienie posadzek wewnętrznych, a także kompleksową modernizację łazienki. Pomalowano ściany. Wyremontowano również taras na parterze.

Skip to content