Miasto zakończyło restaurację oraz konserwację pomnika upamiętniającego mieszkańców ziemi ciechanowskiej poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Prace wykonano ze względu na zły stan techniczny obiektu. Na ich przeprowadzenie ratusz pozyskał dofinansowanie z programu „Mazowsze dla miejsc pamięci”.

Pomnik orła znajdujący się u zbiegu ul. Tatarskiej i ul. 17 Stycznia oczyszczono, wykonano nowy postument z granitu i zmieniono na nim inskrypcję. Obecnie brzmi ona: „PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI CIECHANOWSKIEJ POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Treść została zaproponowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Oddaje ona ideę inicjatorów budowy pomnika, prawdę historyczną i przybliża ją współczesnym.

Przy pomniku ustawiono tablicę informującą o historii pomnika. Pozwala ona zapoznać się z sylwetkami inicjatorów i okolicznościami powstania monumentu.

Ideą powstania pomnika było upamiętnienie ofiar II wojny światowej, okazanie czci walczącym i poległym w latach 1939-1945. Inicjatorem przedsięwzięcia był Tadeusz Grzankowski – twórca Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Pomysł budowy pomnika pojawił się w 1966 r.

W 1979 r. powstał 20-osobowy Społeczny Komitet Budowy Pomnika. W jego Prezydium znaleźli się działacze zasłużeni dla Ciechanowa i wolności kraju. Poza Tadeuszem Grzankowskim byli to: Bolesław Kamiński, Alfred Borkowski, Robert Bartołd, Aleksander Kociszewski, Edward Lewandowski, Jan Korzybski, Wacław Pikus i Władysław Jabłoński. To mieszkańcy zasłużeni w walkach o wolność Ojczyzny, społecznicy z bogatym wykształceniem i doświadczeniem.

Komitet uzupełniły osoby osobiście dotknięte tragedią wojny, m.in. więźniowie obozów koncentracyjnych (Walerian Łebkowski, Henryk Gralewski, Kazimierz Rzeczkowski), żołnierze września, powstania warszawskiego i członkowie ruchu oporu (Józef Dworakowski, Józef Piotrowski, Czesław Pazyra, Zygmunt Kamiński) oraz bliscy osób, które doświadczyły tragedii wojny: Dorota Nitowska i Kazimierz Konwerski.

W skład komitetu weszły również osoby wskazane przez ówczesne władze (prezydent Ciechanowa Tadeusz Czyżewski, Andrzej Fronczak, Alfons Skomski, Jan Sobecki, Kazimierz Załuski), a honorowym przewodniczącym został wojewoda ciechanowski Jerzy Wierzchowski.

Po utworzeniu SKBP wystosowano apel do mieszkańców Ciechanowa w celu zachęcenia ich do poparcia inicjatywy budowy pomnika i wzięcia udziału w zbiórce pieniędzy. Następnie rozpisano konkurs na projekt monumentu. Z 10 propozycji wybrano projekt warszawskiego rzeźbiarza Henryka Wróblewskiego. Pomnik wykonano z nierdzewnej blachy w Zakładzie Remontowym Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Ciechanowie. Został odsłonięty 17 stycznia 1988 r. w 43. rocznicę zakończenia okresu okupacji niemieckiej Ciechanowa.

W minionych latach pomnik ulegał stopniowej degradacji m.in. z uwagi na warunki atmosferyczne. W 2023 roku na przeprowadzenie prac remontowych Miasto Ciechanów pozyskało blisko 100 tys. zł z programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

Skip to content