Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 przechodzi kompleksowy remont. Prace są już na zaawansowanym etapie, ale na wniosek wykonawcy zmieni się termin ich zakończenia (do 31 października). Rewitalizacja dotychczas niszczejącego i wyłączonego z użytkowania obiektu przywróci mu dawny blask oraz umożliwi nadanie nowych funkcji społecznych.

Zabytek znajdujący się przy ul. Fabrycznej zmienia wygląd, zyska też nowe funkcje. Po remoncie miasto otworzy w nim bar mleczny. W środku znajdzie się też przestrzeń dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

Zadanie realizuje wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Doken System Sp. z o.o. Wykonawca, jak wielu innych przedsiębiorców w kraju, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, m.in. na skutek wysokiej inflacji w 2022 i 2023 r., w tym wzrostu kosztów materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. Umowa na realizację inwestycji została podpisana 9 listopada 2021 r., czyli przed rosyjską agresją wobec Ukrainy. Przedsiębiorstwo rozpoczęło postępowanie restrukturyzacyjne i jednocześnie wystąpiło do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji.

Miasto razem z wykonawcą wypracowało rozwiązanie, które umożliwi pomyślne sfinalizowanie wszystkich prac. Z uwagi na stopień zaawansowania robót nie zostały one wstrzymane, ale zmieniono termin ich zakończenia – do 31 października 2023 r.

Do tej pory przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano ocieplenia fundamentów, nowy strop między kondygnacją parteru i I piętra, schody wewnątrz budynku, szyb windowy, roboty murarskie i tynkarskie oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powstała też kotłownia z nowym źródłem ciepła. Ponadto usunięto stare tynki i zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową zewnętrzną. Finalizowane są prace przy renowacji ceglanej elewacji, która wcześniej poddana została czyszczeniu. Wewnątrz trwają prace instalacyjne wszystkich branż (elektryczne, c.o., wentylacja) i roboty glazurnicze.

Miasto wsparło firmy będące podwykonawcami zadania. Jako inwestor, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, ratusz wykonał i wykonuje przelewy bezpośrednie za już zrealizowane i odebrane prace. Nastąpiło to na wniosek wykonawcy inwestycji, po otrzymaniu dokumentów, które umożliwiają rozliczenie za już odebrane roboty. Należy podkreślić, że odpowiedzialność zamawiającego jako inwestora jest ograniczona do wysokości wynikającej z kosztorysu ofertowego w ramach umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za dany zakres robót.

Skip to content