Uroczystym akcentem 61. sesji Rady Miasta Ciechanów było wręczenie „Medalu za zasługi dla Ciechanowa” pani Tetjanie Fedorczuk-Eichler. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Podczas sesji 28 września radni przyjęli 8 uchwał.

Zasłużona dla miasta nauczycielka pochodzi z Ukrainy. T. Fedorczuk-Eichler ukończyła Lwowskie Państwowe Konserwatorium im. M. Lisienko. Od 1992 r. pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie. Jej podopieczni są laureatami wielu prestiżowych konkursów fortepianowych i przesłuchań.

Miejscy samorządowcy wprowadzili zmiany do wieloletniej prognozy finansowej i budżetu na 2023 r. Zmiany obejmują kolejne zmniejszenie wysokości planowanej emisji obligacji komunalnych oraz dostosowanie kosztów zadań inwestycyjnych w związku z ich zakończeniem bądź koniecznością ujęcia w katalogu na przyszłe lata. Wprowadzono też oszczędności na bieżących wydatkach.

Uaktualnieniu wymagał plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZWiK na lata 2022-2024.

Radni wyrazili zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami działek przy ul. Słonecznej i ul. Gajcego. Opowiedzieli się także za nabyciem dwóch niezabudowanych nieruchomości na „Śmiecinie”. W związku z planem zagospodarowania przestrzennego „Płocka” zdecydowano o sprzedaży 3 nieruchomości znajdujących się na tym samym osiedlu.

W drodze tajnego głosowania radni wybrali ławników na kadencję 2024-2027. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie zostali powołani: Stanisław Chmieliński, Mariusz Grodecki, Ewa Wanda Pakuszewska, Małgorzata Penda, Mirosław Polakowski, Agnieszka Polens, Barbara Sierpińska, Żaneta Iwona Wierzba. Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku wytypowana została Dorota Kryszewska.

Skip to content