Niespełna pół roku po oddaniu do użytkowania nowego miejskiego przedszkola ratusz przystępuje do realizacji kolejnej inwestycji w zabezpieczenie opieki dla dzieci i wsparcie rodziców. Przy ul. Prymasa Tysiąclecia (pętla miejska) wybudowany zostanie nowy żłobek. Energooszczędny budynek o powierzchni ok. 1200 m2 pomieści co najmniej 100 najmłodszych ciechanowian. Według wstępnych założeń będzie gotowy już w 2025 roku.

Nowy samorządowy żłobek powstanie na miejskiej działce przy ul. Prymasa Tysiąclecia (pętla miejska). Obiekt, podobnie jak oddane do użytkowania w poprzednim roku przedszkole przy ul. Szwanke, powstanie przy użyciu nowoczesnej technologii modułowej. Pozwoli to na sprawne i optymalne kosztowo wybudowanie jednokondygnacyjnego budynku o pow. ok. 1200 m2 w kilkanaście miesięcy. Wcześniej zostaną przeprowadzone prace projektowe. Obiekt według wstępnych założeń będzie oddany do użytkowania w 2025 roku.

– W ubiegłym roku zwiększyliśmy liczbę miejsc w obecnym miejskim żłobku, ale to już maksimum, które możemy wygospodarować z dostępnej tam przestrzeni. Nasze analizy wskazują, że zapotrzebowanie ze strony rodziców rośnie. Dlatego przystępujemy do realizacji kolejnej inwestycji. Budowa samorządowego żłobka umożliwi stworzenie nowoczesnych warunków do rozwoju i opieki dla około 100 kolejnych dzieci rocznie. Już w lutym ogłosimy przetarg celem wyłonienia wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj – zaznaczył prezydent Krzysztof Kosiński.

Nowy budynek żłobka pomieści 5 – 7 oddziałów dla dzieci wraz z pełnym zapleczem socjalnym i administracyjno-technicznym. W każdym oddziale znajdą się: sala zabaw, sypialnia, węzeł sanitarno-higieniczny oraz pomieszczenie magazynowe. Sale dla dzieci będą przestronne, dobrze wentylowane i widne. Podobnie jak w nowym miejskim przedszkolu, również w żłobku powstanie w pełni wyposażone zaplecze gastronomiczne. To pozwoli na przygotowywanie świeżego i pełnowartościowego wyżywienia dla dzieci na miejscu.

Przy budynku na terenie miejskiej działki ponad 5 tys. m2 przeznaczone zostanie na potrzeby dzieci. Powstanie tam zielony teren z dużą liczbą nasadzeń i plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Zapewnione będą też funkcjonalne ciągi komunikacyjne oraz miejsca postojowe, umożliwiające wygodne i bezpieczne pozostawienie pojazdu na czas potrzebny na odprowadzanie czy odebranie dzieci z placówki.

Inwestycja przewiduje zastosowanie ekologicznych rozwiązań, pozwalających też na optymalizację kosztów utrzymania obiektu. Budynek będzie wyposażony w pompę ciepła, na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Miasto nie tylko organizuje infrastrukturę dla dzieci do lat trzech, ale przede wszystkim finansuje organizację pobytu małych ciechanowian w żłobku. Prowadzenie placówki przez samorząd Ciechanowa nie jest objęte subwencją czy dotacją z budżetu państwa. Kwota, którą miasto w 2022 r. przeznaczyło na funkcjonowanie miejskiego żłobka to prawie 1,3 mln zł, z czego z państwowego programu Maluch+ samorząd otrzymał zaledwie nieco ponad 58 tys. zł. W 2022 r. wpływy rodziców/opiekunów za pobyt dzieci wyniosły niecałe 63 tys.zł, a za wyżywienie dzieci – 78 tys. zł. Koszty poniesione wyłącznie przez budżet miasta w 2022 r. to 1,08 mln zł.

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku ponoszona przez rodziców/opiekunów (podstawowa bez zniżek czy opłat za wyżywienie) to 300 zł. Karta Dużej Rodziny uprawnia do 50% zniżki. Rodzice/opiekunowie o ile spełniają warunki określone w art. 64c ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3., mają prawo ubiegać się do ZUS o dofinansowanie dla nich obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Do 2014 r. w miejskim żłobku w Ciechanowie było tylko 21 miejsc dla najmłodszych dzieci. Aktualnie to już 76 miejsc. Zwiększenie liczby miejsc było możliwe m.in. dzięki rozbudowie żłobka w 2015 roku oraz otwarciu nowego przedszkola przy ul. Szwanke w 2022 r. i tym samym zagospodarowaniu zwolnionej przestrzeni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich na potrzeby żłobka.

Ponadto w 2022 r. ratusz zwiększył dofinansowanie z budżetu miasta dla niepublicznych placówek opiekujących się dziećmi do lat 3 z 200 do 275 zł miesięcznie na dziecko. Miasto dopłaca też do opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych oraz dziennym opiekunom maluchów.

Skip to content