Ulice: Nadrzeczna, Dolna, Jaśminowa i zabytkowa część Pułtuskiej zostaną kompleksowo zmodernizowane. Zyskają m.in. nowe nawierzchnie, kanalizację deszczową, wybudowane będą chodniki. W centrum miasta powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy. Dziś (11 grudnia) władze miasta podpisały umowę z wykonawcą prac, które to rozpoczną się wiosną przyszłego roku.

Miasto przystępuje do kolejnych remontów dróg. Niebawem ruszą prace przy modernizacji czterech ulic: Nadrzecznej, Dolnej, Pułtuskiej (od posesji nr 17 do posesji nr 31) oraz Jaśminowej. Prace wykona wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PDG Sp. z o.o. z Baboszewa. 11 grudnia w ratuszu podpisano umowę na realizację inwestycji.

– Kontynuujemy prace nad kolejnymi ulicami w mieście. Sposób zaplanowania przebudowy ul. Nadrzecznej pokazuje, że nawet w centrum miasta można stworzyć wydzieloną trasę dla rowerzystów. Będzie komfortowo i bezpiecznie. Zmieni się tam organizacja ruchu, a droga będzie jednokierunkowa. Ul. Nadrzeczna jest dla nas ważna także z uwagi na trwającą przy niej rewitalizację i rozbudowę zabytkowego młyna – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Ul. Nadrzeczna będzie miała nową, solidną nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonana zostanie nowa podbudowa drogi i kanalizacja deszczowa. Przygotowany już projekt zakłada wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów od ul. Wodnej do ul. Wojska Polskiego. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie miejsc parkingowych na odcinku drogi, gdzie prowadzone są działalności gospodarcze.

W północnej części ulicy powstanie nowy, dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchnią asfaltową. Z kolei po stronie południowej wybudowany będzie chodnik.

Nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, chodnik i oświetlenie zyska sąsiadująca z ul. Nadrzeczną ul. Dolna, dochodząca do placu Jana Pawła II.

W obu lokalizacjach chodniki zostaną wykonane z granitu, by nawiązywały stylistyką do istniejących ciągów komunikacyjnych na placu przed ratuszem. Z jego architekturą spójne będą też lampy.

Na ul. Pułtuskiej (odcinek od posesji nr 17 do posesji nr 31) zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków odtworzony będzie bruk z kamiennymi krawężnikami. Przebudowana zostanie jezdnia, powstanie tam nowy chodnik i kanalizacja deszczowa.

Ul. Jaśminowa na osiedlu „Słonecznym” zyska równą nawierzchnię z kostki brukowej, kanalizację deszczową, dwustronny chodnik i oświetlenie typu LED.

Wykonanie robót budowlanych w czterech drogach będzie kosztowało 6,8 mln zł.

Skip to content