Miasto zrealizuje kolejną inwestycję drogową. Ul. Śmiecińska zyska nową nawierzchnię, chodniki i oświetlenie. Powstanie też dwukierunkowa ścieżka dla rowerzystów. Ratusz pozyskał dofinansowanie na przeprowadzenie prac. Już został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac, które powinny ruszyć wiosną przyszłego roku.

Ul. Śmiecińska jest drogą dojazdową do nieruchomości jedno- i wielorodzinnych, działek, przedsiębiorstw oraz ogrodów działkowych.

Przejdzie przebudowę na odcinku prawie 900 m, od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Kurzypińskiego z ul. Siewną i ul. Sławika. Zmodernizowane będą też dwa skrzyżowania: z ulicą Działkową i z ulicą Starowiejską. Pozwoli to poprawić parametry techniczno-użytkowe dwukierunkowej jezdni.

Droga będzie odwodniona, wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej i chodnik po obu jej stronach.

Ponadto powstanie kolejna w mieście ścieżka dla rowerzystów. Będzie miała niemal 800 m długości. Pozwoli na skomunikowanie ruchu rowerowego z istniejącą infrastrukturą dla rowerzystów w miejskiej pętli. Na odcinku 162 m wybudowany będzie jednostronny ciąg pieszo-rowerowy.

 To ważna droga z perspektywy wielu przedsiębiorców, którzy mają tam zlokalizowane swoje biznesy. Co ważne, mieszkańcy będą mogli korzystać z kolejnej ścieżki rowerowej, która zostanie wpięta w miejską pętlę, a więc z ul. Śmiecińskiej będzie można dojechać bezpiecznie rowerem do każdego z dwunastu osiedli w Ciechanowie – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Ustawione zostaną 4 przystanki autobusowe wyposażone w wiaty do obsługi dwóch linii komunikacji miejskiej.

Droga będzie oświetlona, a dodatkowo doświetleniem objęte będą przejścia dla pieszych.

Szacowany koszt przebudowy drogi to około 8 mln zł. Miasto pozyskało ponad 6,3 mln zł dofinansowania na przeprowadzenie prac ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Skip to content