Postępują prace modernizacyjne sieci dróg na osiedlu „Słonecznym”. Dziś (10 maja) asfalt pojawił się na kolejnej drodze – ul. Wędkarskiej. Teren inwestycji odwiedził prezydent Krzysztof Kosiński, który rozmawiał z przedstawicielami wykonawcy oraz inspektorem nadzoru.

Miasto prowadzi kompleksowy remont ośmiu dróg na osiedlu „Słonecznym” (ul. Wędkarskiej, Wrzosowej, Ludowej, Spacerowej i Kruczej, a po drugiej stronie torów ul. Nizinnej, Zagrodowej i Skłodowskiej-Curie). Wszystkie prace są realizowane zgodnie z założeniami. Dziś (10 maja) nowy asfalt wylano na ul. Wędkarskiej.

Na ul. Wrzosowej i Spacerowej już w kwietniu wylano podbudowę asfaltową. W drogach wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano też kolidujące sieci teletechniczną, elektryczną i gazową.

W ul. Kruczej sukcesywnie wykonywane jest korytowanie wraz z układaniem warstw podbudowy. Trwa ustawianie krawężników i układanie chodników oraz zjazdów. W drodze przygotowano też infrastrukturę pod budowę oświetlenia.

W ul. Ludowej trwa budowa kanalizacji deszczowej. Niebawem rozpocznie się korytowanie drogi i prace związane z przygotowywaniem do powstania w niej oświetlenia.

Po drugiej stronie torów na tym samym osiedlu w ul. Nizinnej i Zagrodowej zakończono budowę kanalizacji deszczowej. Sfinalizowano przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociągowej i budowę nowego odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej (w ul. Zagrodowej). W obu drogach przebudowano sieci teletechniczne i elektroenergetyczne. Wybudowano już chodniki i zjazdy. Powstała też podbudowa wraz z warstwą podbudowy asfaltowej.

W ul. Skłodowskiej finalizowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Do wybudowania pozostały zbiorniki, przepompownia i separator. Wykonywane jest korytowanie drogi, układanie warstw podbudowy, ustawianie krawężników i układanie nawierzchni z kostki na zjazdach oraz chodnikach.

Realizacja tak rozległego zadania wiąże się z czasowymi utrudnieniami dla mieszkańców. Na ten moment zakres wykonanych prac jest większy niż pierwotnie zakładano w harmonogramie. Zadanie ma być zakończone jeszcze w tym roku.

O przeprowadzenie prac modernizacyjnych sieci dróg wnioskowali mieszkańcy, m.in. podczas spotkań osiedlowych z prezydentem.

Skip to content