Miejska spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpocznie budowę dwóch nowych budynków wielorodzinnych. Inwestycja powstanie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Sto nowych mieszkań ma być oddanych do użytkowania z końcem 2024 r. Nabór dla potencjalnych najemców ruszy w drugim kwartale 2023 roku.

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich powstaną dwa bliźniacze wielorodzinne budynki mieszkalne. W niespełna dwa lata wybuduje je miejska spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Oba będą miały po 50 lokali (razem 100 mieszkań na wynajem, z dojściem do własności) wraz z komórkami lokatorskimi na poziomie piwnic. Łącznie mieszkania będą miały powierzchnię 5,3 tys. m2.

Pięciokondygnacyjne bloki, przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, zostaną wybudowane w obrębie śródmieścia na działkach 4301/33, 4301/34, 4301/37, 4302/24. W obu zamontowane będą windy.

W ramach inwestycji TBS zagospodaruje też teren przyległy. Powstanie 140 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych).

TBS już uzyskało pozwolenie na budowę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W I kwartale 2023 r. spółka ogłosi przetarg na realizację inwestycji. W II kwartale planowane jest rozpoczęcie budowy, a jej zakończenie i oddanie mieszkań do użytkowania ma nastąpić z końcem 2024 r.

– To kolejna inwestycja miasta w obszarze polityki mieszkaniowej. Jesteśmy na tym polu bardzo aktywni, a kolejne lata przyniosą setki nowych mieszkań w Ciechanowie w ramach TBS oraz SIM Północne Mazowsze. Widzimy, co obecnie dzieje się na prywatnym rynku deweloperskim. Mamy tam zapaść w budowie nowych mieszkań z powodu wysokich stóp procentowych i kosztów kredytów. Dlatego jako miasto wypełnimy lokalnie tę lukę ofertą korzystną dla tych, którzy obecnie nie mają zdolności kredytowej – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Na lutowej sesji Rady Miasta Ciechanów podejmowana będzie uchwała w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w dwóch nowych budynkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Kryteria naboru będą takie same jak w przypadku zainteresowanych lokalami mieszkalnymi, które powstaną w Ciechanowie w ramach Społecznej Inicjatywy Społecznej przy ul. Opinogórskiej. O wpisaniu na listę najemców zdecyduje kolejność wpływu zgłoszenia oraz suma przyznanych punktów.

Formularze będą dostępne w formie papierowej w Urzędzie Miasta oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.umciechanow.pl. Zapisy ruszą w drugim kwartale 2023 roku, po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji.

Wnioskodawca oraz inne osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami budynku lub lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca otrzyma punkty: gdy ma nie więcej niż 35 lat (2 pkt), ma ukończone 60 lat (1 pkt), jest rodzicem dziecka w wieku do 18 lat (1 pkt za każde dziecko), samotnie wychowuje dziecko (2 pkt), wychowuje dziecko niepełnosprawne (1 pkt za każdą taką osobę, która nie ukończyła 16 roku życia), opiekuje się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności mającą więcej niż 16 lat (1 pkt za osobę), jest najemcą niezadłużonego lokalu wchodzącego w skład zasobu gminy miejskiej i zobowiązuje się do opróżnienia tego lokalu w ciągu miesiąca od zawarcia nowej umowy najmu (10 pkt), jest umieszczony na listach osób ubiegających się o najem gminnego mieszkania i zobowiązuje się do rezygnacji z wcześniejszych starań (6 pkt), jest najemcą lokalu niebędącego własnością gminy i położonego na jej terenie (2 pkt), w skład gospodarstwa domowego wchodzą osoby, które rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie i w deklaracji podatkowej podają miasto Ciechanów jako miejsce zamieszkania (3 pkt za każdą osobę), w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów lub której stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest teren Gminy Miejskiej Ciechanów, a miejscem zamieszkania nie jest miasto Ciechanów (3 pkt za każdą osobę).

– Zainteresowanie naszymi mieszkaniami jest bardzo duże. Posiadamy listę osób (ponad 150), które są chętne by partycypować w kosztach budowy. Zostanie ona przekazana do ratusza. Jednak z uwagi na nowe przepisy należało będzie złożyć sformalizowany wniosek w momencie ogłoszenia naboru przez miasto. Miejska spółka dalej będzie rozwijać swoją działalność poprzez budowę nowych lokali mieszkalnych na wynajem. Po rozpoczęciu budowy na ul. Powstańców Wielkopolskich zamierzamy wystąpić do Pana Prezydenta o kolejne działki w obrębie miasta na następne mieszkania na wynajem – podkreśla Łukasz Lewandowski, prezes TBS w Ciechanowie.

Miasto pozyskało na realizację inwestycji 11,6 mln zł. Część kosztów pokryje TBS w ramach kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (spółka uzyskała już pozytywną decyzję o udzieleniu finansowania zwrotnego). Ponadto Gmina Miejska Ciechanów otrzymała też wsparcie w wysokości 2,9 mln zł ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W kosztach realizacji inwestycji partycypowali będą również przyszli najemcy TBS.

Skip to content