18 maja (czwartek) w Ciechanowie odbędzie się sympozjum „Budowanie więzi pokoleniowych”. Wydarzenie, które wpisuje się w miejską politykę senioralną odbędzie się przy współpracy środowiska akademickiego, ratusza, seniorów i młodzieży. Zaplanowano wykład, panel dyskusyjny, występ Chóru Nowe Legato i prezentację międzypokoleniowego teatru, który tworzą w Ciechanowie seniorzy z dziećmi. Wstęp jest bezpłatny.
Pierwsze tego typu spotkanie, którego celem jest omówienie tematyki więzi międzypokoleniowych oraz ich rozwijanie w środowisku lokalnym odbędzie się w Ciechanowie 18 maja w Auli Państwowej Uczelni Zawodowej (ul. Wojska Polskiego 51). Rejestracja uczestników trwała będzie od godz. 9.30. Inauguracja nastąpi o godz. 10.00.
O godz. 10.15 dr hab. Małgorzata Jagodzińska wygłosi wykład „Budowanie więzi pokoleniowych”, poświęcony relacjom między pokoleniami, różnicami, płaszczyznom porozumienia między nimi oraz korzyściom, jakie przynoszą osobom starszym i młodszym. Po nim nastąpi dyskusja na temat możliwości i form kształtowania więzi między seniorami i osobami młodszymi, w tym z dziećmi, młodzieżą.
Organizatorzy i uczestnicy konferencji będą szukali odpowiedzi na pytanie: Jak sprawić, by każdy mógł czerpać korzyści z doświadczeń poszczególnych pokoleń? W panelu uwzględnione zostaną różne przestrzenie życiowe, które sprzyjają kontaktom między ludźmi różnych pokoleń, ze szczególnym akcentem na rodzinę oraz miejsce pracy i nauki.

– Dla środowiska seniorów w Ciechanowie to bardzo potrzebne wydarzenie.
W ostatnich latach, dziesięcioleciach, widzimy postępujące zmiany wzorców związanych z utrzymywaniem relacji międzypokoleniowych. Rodziny się polaryzują, coraz mniej jest domów, gdzie seniorzy mieszkają z dziećmi
i wnukami. Zależy nam na włączaniu aktywnych seniorów w życie społeczne, zależy nam też na współpracy z instytucjami, które kształtują wzorce. Cieszymy się, że wspiera nas uczelnia i Urząd Miasta – powiedziała Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Wiesława Klicka.

Sympozjum będzie też okazją obejrzenia spektaklu międzypokoleniowego teatru, który działa w Ciechanowie. „Scena Junior” została powołana w tym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Organizacja otrzymała na ten cel dotację miasta w ramach konkursów na realizację zadań publicznych.
Projekt prowadzi Bożena Michalska. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 wspólnie z seniorami opracowują programy sceniczne i uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, które odbywają się w COEK Studio. W przygotowaniu są spektakle o ekologii, przyrodzie oraz zachęcające do sięgania po książki przez młodzież.
Sympozjum zwieńczy występ Chóru Nowe Legato, tworzonego przez seniorów. Od początku kwietnia prowadzi go Łukasz Juszkiewicz.
Patronat nad wydarzeniem objęli prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i Rektor PUZ Grzegorz KOC. Wstęp na sympozjum jest otwarty i bezpłatny.
Skip to content