26 kwietnia w Ciechanowie odbędzie się otwarte sympozjum naukowo-szkoleniowe poświęcone zagrożeniom, jakie niosą dla dzieci i młodzieży nowe media. Organizatorami są: Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Ciechanów oraz Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wstęp jest bezpłatny.

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. „Nowe media, nowe zagrożenia?” jest odpowiedzią na społeczną potrzebę dialogu na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni medialnej.

Specjaliści poruszą na nim zagadnienia dotyczące m.in.: zagrożeń wynikających z użytkowania mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież, interwencji psychologicznej w przypadku wystąpienia uzależnień od nowych mediów oraz niebezpieczeństw związanych z przemocą seksualną wobec dzieci i młodzieży w Internecie.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Jest skierowane do przedstawicieli instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. w auli PUZ przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie. Wstęp jest bezpłatny.

Wśród prelegentów znajdą się specjaliści w zakresie problematyki i profilaktyki uzależnień: mgr Sandra Brzeska-Zagroba – pedagog, wykładowca PUZ w Ciechanowie; mgr Leszek Dowgiałło – wykładowca Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie; dr Agnieszka Kolek – psycholog, wykładowca PUZ w Ciechanowie oraz mgr Tomasz Kosielski – kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie

Sympozjum organizują: Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Ciechanów oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie.

Skip to content