Utalentowani artystycznie uczniowie ciechanowskich szkół otrzymali stypendia na 2023 r. Przyznane gratyfikacje finansowe mają na celu wspieranie młodzieży w rozwijaniu zdolności.

Stypendia są przyznawane przez prezydenta Ciechanowa od 2018 roku. Otrzymują je uczniowie ciechanowskich szkół lub uczniowie mieszkający w Ciechanowie, którzy wybitnie wyróżniają się talentem artystycznym i uzdolnieniami w zakresie twórczości artystycznej oraz promują miasto swoimi osiągnięciami. Stypendia są wypłacane przez 12 miesięcy w roku.

 Utrzymujemy tę formę pomocy dla uzdolnionych artystycznie dzieci. To wsparcie dla rodziców i opiekunów, którzy mądrze inwestują nie tylko czas, ale też niemałe środki finansowe w edukację oraz rozwój talentów młodzieży. W dobie powszechnej drożyzny to zastrzyk finansowy, który często decyduje o możliwości korzystania przez młodych artystów z zajęć dodatkowych, lekcji czy zakupu pomocy dydaktycznych – podkreślił prezydent Krzysztof Kosiński.

Tegorocznymi stypendystami prezydenta Ciechanowa zostali: Alicja Kaszubowska, Gabriel Staszewski, Aleksandra Moczulak i Piotr Gerwatowski (wszyscy to uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego) oraz Kaja Grzelak i Aniela Stypik – uczennice Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się same zainteresowane osoby (jeśli są pełnoletnie), rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także instytucja kultury lub stowarzyszenie twórcze.

Skip to content