Wojewoda Mazowiecki nie przekazał miastu informacji o wszczęciu postępowania dotyczącego tzw. dekomunizacji pomnika „Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945” w Ciechanowie, które miałoby zmierzać do jego zburzenia. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów. W informacji wojewody zawarte są liczne nieprawdziwe stwierdzenia.

Sam Mazowiecki Urząd Wojewódzki już w 2019 roku pisemnie informował miasto i mieszkańca występującego o remont pomnika, iż nie jest prowadzone postępowanie administracyjne mające na celu rozbiórkę pomnika (np. pismo z dnia 25.04.2019 r. znak BW-III.020.3.2019). Równocześnie wojewoda wskazywał, że dbanie o utrzymanie i dobry stan techniczny pomników znajdujących się na terenie gminy, jest obowiązkiem samorządu.

Obecnie planowany remont z uwagi na zły stan techniczny obiektu został uzgodniony przez miasto z Instytutem Pamięci Narodowej, który to zaproponował treść nowego napisu na pomniku. Wbrew twierdzeniom wojewody, w rzeczywistości ideą budowy pomnika było okazanie czci wobec walczących i poległych w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945, przede wszystkim ofiarom pochodzącym z Ciechanowa i okolic. W odsłonięciu pomnika brali udział m.in. byli żołnierze AK (członkowie komitetu budowy pomnika), represjonowani w okresie stalinowskim, a więc używanie przez wojewodę sformułowania o „uczestnictwie władz komunistycznych” w tym wydarzeniu w 1988 roku obraża polskich patriotów, walczących o wolną Polskę.

Uwzględniając fakt, iż forma pomnika poprzez element dominujący, czyli figurę orła bez korony i umieszczone w jego „skrzydłach” płaskorzeźby, może być postrzegana jako nawiązująca swoją stylistyką do Polski Ludowej, Instytut Pamięci Narodowej wskazał, aby przy monumencie została postawiona tablica informacyjna, opisująca jego dzieje poprzez chociażby ukazanie okoliczności jego budowy. Miasto w ramach remontu już zaplanowało wypełnienie oczekiwania IPN.

Używanie sformułowania o tym, iż do wojewody zgłosili się „przedstawiciele środowisk patriotycznych” jest daleko idącym nadużyciem, gdyż w tej sprawie wiemy o korespondencji do wojewody przedstawicieli klubu „Gazety Polskiej”, środowiska silnie związanego z jedną partią polityczną.

Działania wojewody uznajemy za element kampanii wyborczej i uważamy je za motywowane partyjnie oraz niepoparte faktyczną wiedzą historyczną. Treść komunikatu wojewody jest jednostronna, zmanipulowana, niezgodna z rzeczywistością. Dziwi nas, iż w ciągu 7 lat od momentu wejścia w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie widział potrzeby działań w stosunku do pomnika, a rozpoczynają się one w momencie, w którym zbliża się data wyborów parlamentarnych, kiedy miasto uzyskało środki zewnętrzne na remont obiektu będącego w złym stanie technicznym i zagrażającemu bezpieczeństwu osób przebywających przy nim.

Paulina Rybczyńska
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu prasowego Miasta Ciechanów z 5 lipca 2023 r. na temat remontu pomnika:

Miasto zmodernizuje pomnik orła

Pomnik przy ul. 17 Stycznia przejdzie restaurację i konserwację. Remont został uzgodniony przez ratusz z Instytutem Pamięci Narodowej. Pomnik zyska nową inskrypcję. Na realizację zadania miasto pozyskało środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

Władze miasta zdobyły środki finasowe i podpisały z wykonawcą umowę na remont pomnika, upamiętniającego zmagania ciechanowian z okupantem hitlerowskim. Monument WALKA MĘCZEŃSTWO ZWYCIĘSTWO 1935-1945 znajduje się przy ul. 17 Stycznia. Aktualnie jest w złym stanie technicznym, bo konstrukcja z biegiem lat ulegała degradacji.

Na inskrypcji znajdującej się na pomniku występują braki. W lutym tego roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej zaproponowało dokonanie zmian w inskrypcji i uzupełnienie głównego napisu treścią: „Pamięci Ofiar II Wojny Światowej – Mieszkańców Ziemi Ciechanowskiej”. W związku z wystąpieniem przez Gminę Miejską Ciechanów do Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie opinii dotyczącej restauracji pomnika, w maju 2023 r. miasto otrzymało pismo z propozycją zmiany brzmienia napisu na: „PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI CIECHANOWSKIEJ POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Taki napis pojawi się na pomniku.

Prace remontowo-konserwacyjne rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Obejmą: mycie i czyszczenie konstrukcji stalowej, rozbiórkę i budowę fundamentu/podstawy, montaż nowych płyt granitowych, liter oraz wykonanie cokołów granitowych. Zagospodarowany zostanie też teren wokół pomnika, a następnie zasiana będzie tam trawa.

Skip to content