Ciechanowianie zdecydują, czy chcą zmiany oblicza placu Jana Pawła II. 1 lutego ratusz rozpoczyna proces konsultacji społecznych obejmujący zwycięską koncepcję architektoniczną na zagospodarowanie terenu. Projekt zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni i zastąpienie jej roślinnością. Jest połączeniem parku oraz placu miejskiego, który nadal będzie umożliwiał organizację różnego rodzaju wydarzeń. Konsultacje potrwają 6 miesięcy. Najprostszym sposobem wyrażenia opinii jest wypełnienie elektronicznej ankiety: https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/konsultacje_plac.

Od 1 lutego każdy mieszkaniec Ciechanowa może wziąć udział w konsultacjach, odpowiadając na pytanie, czy należy zmienić sposób zagospodarowania placu Jana Pawła II w Ciechanowie według opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

Aby wziąć udział w konsultacjach wystarczy wypełnić krótką i prostą ankietę. Jest dostępna w wersji elektronicznej w Internecie oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta (plac Jana Pawła II, pok. 2, poniedziałek-piątek 8.00-16.00). Ankieterzy będą również obecni na wybranych wydarzeniach miejskich. Zaplanowane jest także zorganizowanie otwartego spotkania z udziałem ekspertów i mieszkańców.

Obecna forma zagospodarowania placu przed ratuszem w Ciechanowie to efekt inwestycji zrealizowanej w latach 2010-2011 r. Teren w znacznej części zabetonowano, likwidując większość istniejącej wcześniej zieleni. Rezultat znacznie podzielił ciechanowian w ocenach tej zmiany.

Projekt poddany przez ratusz pod konsultacje społeczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. zwyciężył w konkursie ogłoszonym przez miasto w 2022 r. Koncepcja autorstwa mgr inż. arch. kraj. Aleksandry Prus została uznana za najlepszą przez jury, w którego składzie znaleźli się architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Koncepcja zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni placu Jana Pawła II i zastąpienie jej roślinnością, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną terenu. W projekcie część terenu tworzy strefę parkową z elementami małej architektury (huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne, ławy parkowe, ławki, kosze oraz oświetlenie). W propozycji pojawia się atrakcyjna i bogata roślinność: nowe nasadzenia zieleni, których najważniejszym elementem są wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy. Pozostałe nasadzenia to krzewy, pnącza i byliny sadzone w grupach. Zieleń nie zakłóca w niej głównych ciągów pieszych oraz istniejących parkingów. Dodatkowo koncepcja zakłada rozebranie nawierzchni wokół istniejących drzew, demontaż krat osłonowych i stworzenie połączonych rabat zamiast punktowych nasadzeń, o łącznej powierzchni 770 m2. W mniejszym stopniu zmieniona miałaby być zachodnia część terenu, uwzględniając istniejący parking tworzący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich. Założenia projektowe uwzględniają racjonalne gospodarowanie nakładami finansowymi poprzez częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

ANKIETA online:

https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/konsultacje_plac

Skip to content