Rozpoczęły się prace modernizacyjne w ul. Zagłoby, ul. Kmicica i ul. Rycerskiej. Drogi te przejdą kompleksową przebudowę. Zyskają nowe nawierzchnie i chodniki. Na wszystkich trzech ulicach pojawi się nowe oświetlenie. W związku z rozpoczęciem inwestycji wprowadzono zmienioną organizację ruchu.

Na ul. Zagłoby i ul. Kmicica powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Po obu stronach ulic pojawią się chodniki. Ponadto zapewnione będą zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowane zostanie odwodnienie oraz oświetlenie.

W ul. Rycerskiej będzie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z asfaltu. Miasto wybuduje odwodnienie, zjazdy indywidualne i publiczne. Bezpieczeństwo pieszych i kierowców zwiększą: budowa chodnika, wyniesionego skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego oraz oświetlenie drogi.

Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Na ul. Zagłoby obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Droga będzie zamknięta, aby umożliwić realizację prac. Wykonawca zapewni możliwość dojazdu dla mieszkańców. Kierowcy są proszeni o szczególną ostrożność. W dalszej kolejności zmiana organizacji ruchu będzie wprowadzona na ul. Kmicica, a następnie w ul. Rycerskiej.

Prace realizuje firma „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie. Koszt inwestycji to 8,7 mln zł, z czego 5 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez władze miasta z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota to środki finansowe z budżetu miasta.

Skip to content