Na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie powstaje kolumbarium. Pomieści prawie 3 tysiące urn. Dziś (11 lipca) rozpoczął się pierwszy etap prac. Obejmie budowę 180 nisz (każda na maksymalnie 4 urny). Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie w ramach koncesji udzielonej przez miasto.

PUK rozpoczął budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Pierwsze moduły, jakie powstaną w ramach tego etapu prac pomieszczą 180 nisz, każda na maksymalnie 4 urny. Docelowo kolumbarium na miejskiej nekropolii tworzyło będzie 8 zestawów modułów mieszczących 2880 urn.

Kolumbarium powstaje za budynkiem administracji cmentarza przy ul. Gostkowskiej – w obszarze, na którym aktualnie nie ma grobów. Zostanie wpisane w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza. Miejsce ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter. Postulaty w sprawie powstania kolumbarium kierowali mieszkańcy. Stało się to uzasadnione rosnącą liczbą tzw. pochówków urnowych.

Zespół kolumbariów przy ul. Gostkowskiej utworzą moduły zestawione ze sobą w równoległe ciągi. Będą osłonięte od góry, frontu i z tyłu płytami z granitu. Natomiast frontowe płyty kamienne zostaną podzielone na indywidualne tablice epitafijne dla każdej z nisz na urny.

Elewacja kolumbariów będzie oświetlona przy pomocy naświetlaczy led o niskiej mocy, wbudowanych w podłoże. Nawierzchnia przy modułach zostanie utwardzona mieszanką żwirową, zagęszczoną na naturalnym podłożu. Odwiedzający miejsca pochówku będą mieli do dyspozycji ławki wykonane z betonu z drewnianymi siedziskami oraz dwa punkty czerpania wody.

Sprzedażą miejsc pochówków urnowych w kolumbarium zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Opłata za niszę w kolumbarium to 7011 zł. Mowa tu o niszy przeznaczonej do pochowania więcej niż jednej osoby (maksymalnie 4 urny).

Skip to content