Miasto zakończyło kolejny etap rozbudowy sieci ścieżek pieszo-rowerowych wokół zbiorników wodnych na Krubinie. O realizacji projektu zdecydowali mieszkańcy biorąc udział w głosowaniu w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Obszar wokół zbiornika wodnego zyskał nowe ścieżki dla spacerowiczów i rowerzystów. Istniejąca już pętla wokół głównego zbiornika, sięgająca do dwóch sąsiadujących oczek wodnych, została rozbudowana w stronę drogi wewnętrznej w kierunku miejscowości Mieszki Atle. Trasy o długości blisko 240m zostały wykonane z naturalnych kruszyw.

Pomysł zrealizowania tej inwestycji poparło w tegorocznym głosowaniu w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 666 mieszkańców.

To już kolejna inwestycja w rozwój obszaru rekreacyjnego, z którego przez cały rok korzystają mieszkańcy. W 2022 roku w ramach CBO wykonano oświetlenie głównego ciągu komunikacyjnego na „Krubinie”. Dodatkowo plażę oddzielono od sąsiadującej drogi szpalerem buków. Wcześniej zamontowano tam bezpłatne miejskie WiFi oraz monitoring.

Skip to content