Urządzenia mierzące prędkość pojazdów zamontowano na ul. Armii Krajowej, Bohaterów Września, Senator Janiny Fetlińskiej, Prymasa Tysiąclecia i Orylskiej. Na wykonanie tego zadania miasto pozyskało fundusze unijne.

Zakończyła się kolejna inwestycja ratusza w zapewnienie bezpiecznej infrastruktury drogowej. W pięciu lokalizacjach zamontowano dziesięć radarowych wyświetlaczy prędkości, które mierzą szybkość jadących samochodów z dokładnością do 1 km/h.

Urządzenia mają na celu zwrócenie uwagi kierowców na konieczność dostosowania prędkości jazdy do obowiązujących przepisów, szczególnie w miejscach, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych.

Podobne urządzenia zamontowano w tym roku na ul. Parkowej. Tam po obu stronach drogi na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Bony zlokalizowane są dwa wyświetlacze zasilane solarnie.

Na rozwój infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo miasto pozyskało ponad 200 tys. zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020). W ramach tej samej inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 7 powstało wyniesione skrzyżowanie.

W 2021 r. radarowe wyświetlacze prędkości zamontowano na ul. Sienkiewicza, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się prędkość aut poruszających się po tej drodze.

Skip to content