Na ul. Parkowej zamontowano dwa urządzenia, które mierzą prędkość przejeżdżających samochodów. Są zasilane solarnie. Radary z wyświetlaczami pojawią się w najbliższym czasie również na ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Senator Janiny Fetlińskiej, ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Orylskiej. Na rozwój infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo miasto pozyskało 200 tys. zł ze środków UE.

Zasilane energią słoneczną radary zamontowano na ul. Parkowej po obu stronach drogi na odcinku ul. Zamkowej do ul. Bony. Mierzą prędkość przemieszczających się aut z dokładnością do 1 km/h.

Wyświetlacze zostały zainstalowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pełnią też funkcję informacyjną oraz ostrzegawczą. Mają na celu zwrócenie uwagi kierowców na konieczność dostosowania prędkości jazdy do obowiązujących przepisów, szczególnie w miejscach, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych.

Podobne urządzenia pojawią się też na ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Senator Janiny Fetlińskiej, ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Orylskiej. Już przygotowywana jest dokumentacja projektowa w celu realizacji zadania.

Na realizację tego zadania miasto pozyskało ponad 200 tys. zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020). W ramach tej samej inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 7 już powstało wyniesione skrzyżowanie.

W 2021 r. radarowe wyświetlacze prędkości zamontowano na ul. Sienkiewicza, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się prędkość aut poruszających się po tej drodze.

Skip to content