Miasto Ciechanów włącza się do kampanii profrekwencyjnej i zachęca wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. 12 października upływa termin składania wniosków o zmianę miejsca głosowania lub o uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do oddania głosu w dowolnym obwodzie głosowania. Aby ułatwić jak największej liczbie mieszkańców dopełnienie formalności 11 i 12 października (środa i czwartek) Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ciechanów będzie czynny do godz. 18.00. Warto też wcześniej upewnić się, czy jest się ujętym w spisie wyborców oraz w którym lokalu wyborczym będziemy oddawali swój głos.

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu odbędzie się 15 października (niedziela) w godzinach 7.00 – 21.00. Głos oddaje się w lokalu przypisanym wedle miejsca zamieszkania. Lista obwodowych komisji wyborczych na terenie Ciechanowa znajduje się poniżej tekstu. W stosunku do wyborów do Sejmu i Senatu z poprzednich lat nastąpiła jedna zmiana. Dotyczy uprawnionych do głosowania, którzy nie są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, a do tej pory oddawali głosy w lokalu DPS przy ul. Batalionów Chłopskich. W tym roku mieszkańcy ul. Batalionów Chłopskich (obwód nr 15) będą głosowali w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny (ul. Powstańców Wielkopolskich 1A). W DPS Kombatant funkcjonował będzie obwód zamknięty (nr 24), wyłącznie dla mieszkańców DPS.

Warto sprawdzić, czy jest się ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). Funkcjonuje on od 4 sierpnia tego roku. Zastąpił system, w którym lokalny rejestr wyborców prowadzony był w każdej z gmin. Rejestr jest dostępny przez internet (szczegóły: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2). Informacje można również potwierdzić w Urzędzie Miasta Ciechanów.

Osoby, które chcą zmienić miejsce głosowania do 12 października powinny złożyć wniosek w formie elektronicznej (poprzez platformę ePUAP, za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel) lub w formie papierowej (w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów).

Aby ułatwić jak największej liczbie mieszkańców dopełnienie formalności przed wyborami Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1) będzie przyjmował wnioski w zmienionych godzinach. W środę i czwartek (11 i 12 października) WSO będzie czynny od godz. 8.00 do 18.00.

Możliwe jest też uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do oddania głosu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października 2023 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Udając się na głosowanie należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem, na podstawie którego członek komisji potwierdzi naszą tożsamość. Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzyma się osobne karty do głosowania – w wyborach do Sejmu i w wyborach do Senatu. Na kartach znajdą się kandydaci wszystkich komitetów wyborczych wymienionych w kolejności ustalonej w drodze losowania, które odbyło się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Listy kandydatów dla danego okręgu wyborczego znajduje się na stronie PKW: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Ważny głos oddaje się poprzez postawienie na karcie do głosowania jednego znaku „x” (co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki) w kratce obok nazwiska kandydata. Można wybrać jednego kandydata na karcie do Sejmu. I jednego na karcie do Senatu.

Miasto ułatwi ciechanowianom dotarcie do lokali wyborczych. 15 października korzystanie z autobusów ZKM będzie bezpłatne.

Do udziału w głosowaniu zachęcają samorządy w całym kraju, w tym Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich. Wspólnie angażują się w kampanię profrekwencyjną: „Nie śpij, bo Cię przegłosują” (www.niespij.pl). Akcję wspierają też postacie polskiego życia publicznego i celebryci. Pomysł narodził się w Gdańsku. Hasło „Nie śpij, bo Cię przegłosują” jest dosłownym powtórzeniem hasła środowisk demokratycznych w przełomowych dla Polski wyborach 1989 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów w Ciechanowie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.umciechanow.pl/Wybory_powszechne/wybory_do_sejmu_i_senatu).

Skip to content