W Ciechanowie przy ul. Prymasa Tysiąclecia miasto wybuduje nowoczesny żłobek. Energooszczędny budynek o powierzchni ok. 1100 m2 pomieści 100 najmłodszych ciechanowian. Dziś (28 lutego) ratusz ogłosił postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy tej nowej inwestycji.

Nowy samorządowy żłobek powstanie przy pętli miejskiej (ul. Prymasa Tysiąclecia). 28 lutego w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac w formule: zaprojektuj i wybuduj.

–  Zgodnie z deklaracją ogłaszamy przetarg na wykonawcę budowy żłobka. W poprzednim roku wybudowaliśmy nowoczesne przedszkole przy ul. Szwanke. Realizacja inwestycji zajęła nam około roku. Teraz przystępujemy sprawnie do kolejnego przedsięwzięcia, którego efekt ma służyć nie tylko najmłodszym dzieciom, ale wesprzeć też aktywnych zawodowo rodziców. Żłobek samorządowy powstanie w technologii modułowej. Dzięki temu jednokondygnacyjny budynek mający ok. 1100 m2 powstanie już w 2025 roku – zaznacza prezydent Krzysztof Kosiński.

Technologia modułowa budynków pozwala realizować inwestycje nie tylko sprawnie, ale też efektywnie kosztowo. I jest niskoemisyjna. Elementy konstrukcyjne obiektu powstają w fabryce, a na plac budowy przyjeżdżają gotowe elementy, gdzie są montowane i wykańczane wewnątrz. Na zewnątrz, podobnie jak w przypadku nowego przedszkola przy ul. Szwanke, oko cieszyć będzie atrakcyjna, kolorowa elewacja. Inwestycja przewiduje zastosowanie ekologicznych rozwiązań, pozwalających na optymalizację kosztów utrzymania obiektu. Budynek będzie wyposażony w pompę ciepła, a na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Nowy budynek żłobka pomieści 5 oddziałów dla dzieci wraz z pełnym zapleczem socjalnym i administracyjno-technicznym. W każdym oddziale znajdą się: sala zabaw, sypialnia, węzeł sanitarno-higieniczny oraz pomieszczenie magazynowe. Sale dla dzieci będą przestronne, dobrze wentylowane i widne. Podobnie jak w nowym miejskim przedszkolu, również w żłobku powstanie w pełni wyposażone zaplecze gastronomiczne. To pozwoli na przygotowywanie świeżego i pełnowartościowego wyżywienia dla dzieci na miejscu.

Przy budynku na terenie miejskiej działki ponad 5 tys. mprzeznaczone zostanie na potrzeby dzieci. Powstanie tam zielony teren z dużą liczbą nasadzeń i plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Zapewnione będą też funkcjonalne ciągi komunikacyjne oraz miejsca postojowe, umożliwiające wygodne i bezpieczne pozostawienie pojazdu na czas potrzebny na odprowadzanie czy odebranie dzieci z placówki.

Miasto nie tylko organizuje infrastrukturę dla dzieci do lat trzech, ale przede wszystkim finansuje organizację pobytu małych ciechanowian w żłobku. Prowadzenie placówki przez samorząd Ciechanowa nie jest objęte subwencją czy dotacją z budżetu państwa. Kwota, którą miasto w 2022 r. przeznaczyło na funkcjonowanie miejskiego żłobka to prawie 1,3 mln zł, z czego z państwowego programu Maluch+ samorząd otrzymał zaledwie nieco ponad 58 tys. zł. W 2022 r. wpływy rodziców/opiekunów za pobyt dzieci wyniosły niecałe 63 tys. zł, a za wyżywienie dzieci – 78 tys. zł. Koszty poniesione wyłącznie przez budżet miasta w 2022 r. to 1,08 mln zł.

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku ponoszona przez rodziców/opiekunów (podstawowa bez zniżek czy opłat za wyżywienie) to 300 zł. Karta Dużej Rodziny uprawnia do 50% zniżki. Rodzice/opiekunowie o ile spełniają warunki określone w art. 64c ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3., mają prawo ubiegać się do ZUS o dofinansowanie dla nich obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Do 2014 r. w miejskim żłobku w Ciechanowie było tylko 21 miejsc dla najmłodszych dzieci. Aktualnie jest ich 76. Zwiększenie liczby miejsc było możliwe m.in. dzięki rozbudowie żłobka w 2015 roku oraz otwarciu nowego przedszkola przy ul. Szwanke w 2022 r. i tym samym zagospodarowaniu zwolnionej przestrzeni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich na potrzeby żłobka. Ponadto w 2022 r. ratusz zwiększył dofinansowanie z budżetu miasta dla niepublicznych placówek opiekujących się dziećmi do lat 3 z 200 do 275 zł miesięcznie na dziecko. Miasto dopłaca też do opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych oraz dziennym opiekunom maluchów.

Skip to content