Miasto zrealizowało kolejną inwestycję drogową. Ul. Asnyka na osiedlu „Kargoszyn” zyskała nową nawierzchnię. Pojawiło się energooszczędne oświetlenie, chodniki, miejsca parkingowe i zatoka autobusowa. Przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną.

Ul. Asnyka została przebudowana od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską. Powstała tam nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki z obu stron drogi i nowe, energooszczędne oświetlenie typu LED. Zamontowano 27 energooszczędnych lamp, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców, ale też komfort mieszkańców osiedla. Miasto wybudowało również 40 miejsc parkingowych i zatokę dla autobusów. Liczba miejsc, na których można zaparkować samochody została zwiększona w trakcie realizacji inwestycji po pozytywnym rozpatrzeniu przez ratusz wniosków mieszkańców.

– To niezwykle ważna ulica na osiedlu Kargoszyn, która wymagała modernizacji. Oczekiwali tego mieszkańcy w rozmowach ze mną. Sam proces realizacji był wydłużony i mam świadomość, że sprawiał uciążliwości, ale dziś w efekcie mamy bezpieczną ulicę z nowoczesną infrastrukturą. Kolejnym celem remontu w tej części miasta będzie teraz ul. Wyspiańskiego – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Modernizacja objęła też przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury podziemnej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zagospodarowanie zieleni przyległej do drogi. Dodatkowo, w ramach oddzielnego zadania, przebudowana została część kanalizacji sanitarnej na odcinku między ulicami Sygietyńskiego i Wyspiańskiego.

Ostatnie odbiory miały miejsce dziś (16 sierpnia). Z uwagi na opóźnienie firmy realizującej inwestycję miasto naliczyło kary umowne wykonawcy w kwocie 72.707,19 zł. Całkowity koszt inwestycji to 4.690.786,67 zł.

Skip to content