W parku nad Łydynią zasadzonych zostanie prawie 22 tys. roślin. Prace obejmą obszar ponad 2 ha. Nowe nasadzenia uzupełnią istniejące tam aleje drzew, wzbogacą szatę roślinną ozdobnych gatunków krzewów i bylin oraz ukształtowanie runa parkowego. Obecna zieleń będzie zachowana. Pojawią się nowe elementy małej architektury. Projekt nawiązuje do stylu XIX-wiecznych parków.

Miasto przystąpiło do rewaloryzacji zabytkowego parku pomiędzy ul. Strażacką, Farską Górą, ul. 3 Maja i rzeką Łydynią. Głównym założeniem koncepcji jest przywrócenie temu obszarowi zieleni charakteru parku krajobrazowego, zgodnie z założeniami parków XIX-wiecznych.

Wzbogacona będzie istniejąca szata roślinna parku. Wzdłuż ciągu spacerowego nad rzeką Łydynią pojawią się roślinny ozdobne (nasadzenia z roślin okrywowych zamiast trawy na nasypie). Spacerowiczom udostępnione będą ławki do wypoczynku.

W parku posadzonych będzie 91 nowych drzew. Lipy uzupełnią aleję w południowej części parku (od strony ul. 3 Maja). W północnej części terenu, w okolicach kina „Łydynia” dosadzone zostaną grupy robinii, a w środkowej rosły będą jesiony. W celu zwiększenia walorów estetycznych parku w okresie zimowym zaprojektowano też nasadzenia drzew soliterowych o ciekawym pokroju i ulistnieniu. Będą to choiny kanadyjskie i buk pospolity.

Nowa roślinność zostanie dobrana tak, by zachować cenne perspektywy wewnątrz parku, w tym widoki na zabytki, jak kościół i dzwonnica. Istniejący kolisty klomb zyska nowy, elegancki układ roślinności z centralnym akcentem, który stworzy ozdobna waza kamienna na kamiennym postumencie. Dookoła niej pojawią się róże w odmianie „Chopin” i żywopłot. Roślinność ozdobi również kolisty plac, na którym znajduje się pomnik Ciechana. Tam zasadzony będzie zimozielony bluszcz, ustawione zostaną 4 ławki.

W południowej części parku na obszernym trawniku od strony ul. 3 Maja zaprojektowano układ 5 kolistych klombów hortensji w różnych odmianach oraz liliowców.

Zlikwidowane będą stare żywopłoty i wybrane grupy krzewów. Rekultywacji poddane zostaną istniejące trawniki. W miejscach zacienionych, pod drzewami oraz wzdłuż alei, przewidziano nasadzenia z roślin zimozielonych, które dobrze znoszą duże zacienienie parku: bluszczu pospolitego, winobluszczu o atrakcyjnym przebarwieniu jesiennym (ten dodatkowo zamaskuje ogrodzenie w północnej części parku). W parku pojawią się mahonie, róże, derenie, trzmieliny, jaśminowce, suchodrzewy, śnieguliczki, bez czarny, tawuły i kaliny. Projekt przewiduje nasadzenia kilku tysięcy roślin cebulowych i bylin.

Elementy małej architektury parkowej wzbogaci 39 ławek do wypoczynku, 3 stoły piknikowe oraz 39 koszy na odpady.

Skip to content