1 września w ciechanowskim ratuszu prezydent Krzysztof Kosiński wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Otrzymało je 8 nauczycielek miejskich placówek oświatowych:

  1. Małgorzata Piotrowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapeuta osób z niepełnosprawnością intelektualną w Miejskim Przedszkolu nr 3,
  2. Renata Dubikowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 6,
  3. Anna Meus – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 1,
  4. Aleksandra Kowalewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 1,
  5. Milena Radulska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog rewalidacyjno-terapeutyczny w Szkole Podstawowa nr 3,
  6. Mirosława Szczubełek – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5,
  7. Emilia Olszewska – nauczyciel muzyki, plastyki, wspomagania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz animator i menadżer kultury w Szkole Podstawowej nr 6,
  8. Anna Banasiak – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wychowania wczesnoszkolnego, terapeuta pedagogiczny z elementami logopedii, doradztwa zawodowego i personalnego, terapeuta osób z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Podstawowej nr 6.
Skip to content