Kompleksowa przebudowa ulic: Nadrzecznej i Dolnej, modernizacja ulic: Malinowej i Jaśminowej, remont zabytkowego odcinka ul. Pułtuskiej, ul. Bohaterów Września i ul. Baczyńskiego. Dla tych zadań ratusz już poszukuje wykonawców w postępowaniach przetargowych. Podpisanie umów planowane jest jeszcze w tym roku, a rozpoczęcie prac wiosną przyszłego roku. 

Kolejne inwestycje i remonty drogowe ruszą niebawem na ciechanowskich osiedlach. Ratusz dysponuje już gotowymi dokumentacjami technicznymi.

– Nie zwalniamy tempa. W tym roku zmodernizowaliśmy kilkanaście miejskich ulic i już rozpoczynamy przygotowania do kolejnych działań. Zależy nam na tym, aby po okresie zimowym, wiosną przyszłego roku sprawnie ruszyły następne inwestycje drogowe. Dlatego teraz ogłaszamy postępowania przetargowe, aby znaleźć wykonawców prac – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

W centrum miasta przebudowane będą ul. Nadrzeczna i ul. Dolna oraz odcinek ul. Pułtuskiej. Na osiedlu „Słonecznym” – ul. Malinowa i ul. Jaśminowa, na osiedlu „Zachód” ul. Bohaterów Września, a na osiedlu „Kargoszyn” ul. Baczyńskiego.

Ul. Nadrzeczna, przy której położony jest zabytkowy młyn, obecnie odnawiany i rozbudowywany, będzie miała nową, solidną nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonana będzie też nowa podbudowa drogi i nowa kanalizacja deszczowa. Projekt zakłada wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów od ul. Wodnej do ul. Wojska Polskiego. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie miejsc parkingowych na odcinku drogi, gdzie prowadzone są działalności gospodarcze. W północnej części ulicy powstanie też nowy, dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchnią asfaltową. Z kolei po stronie południowej wybudowany będzie chodnik z płyt granitowych, nawiązujących stylistyką do tych, które znajdują się na placu Jana Pawła II. Spójne z architekturą placu przed ratuszem będą też lampy. Nowe oświetlenie ul. Nadrzecznej będzie nawiązywało stylistyką do tych, które są zamontowane na placu w centrum miasta.

Ul. Dolna również zyska nową nawierzchnię z asfaltu i nową podbudowę drogi. Powstanie kanalizacja deszczowa oraz chodnik z płyt granitowych. Podobnie jak na ul. Nadrzecznej będzie wykonany z materiałów nawiązujących do placu Jana Pawła II. Tak samo nowe oświetlenie.

Na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej przebudowana będzie jezdnia. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków odtworzony zostanie na niej bruk z kamiennymi krawężnikami. Powstanie nowy chodnik i kanalizacja deszczowa.

Ul. Jaśminowa na osiedlu „Słonecznym” zyska równą nawierzchnię z kostki brukowej. Powstanie kanalizacja deszczowa, chodnik (dwustronny) i oświetlenie typu LED.

Już ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy powyżej wymienionych inwestycji drogowych. Oferty można składać do końca października 2023 r.

Na osiedlu „Słonecznym” nowa nawierzchnia z kostki i chodniki pojawią się też na ul. Malinowej. Na jej przebudowę miasto pozyskało dofinansowanie od samorządu Mazowsza w ramach ,,Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”

Finalizowane są też procedury w celu wyremontowania ul. Bohaterów Września na osiedlu „Zachód”. Powstanie nowa nawierzchnia drogi, na nowe wymienione zostaną krawężniki, obrzeża oraz chodniki.

Remont przejdzie również kolejna ulica na „Kargoszynie” – Baczyńskiego. Tam nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słonimskiego. Wymieniona będzie też część krawężników.

Skip to content