Prezydent Krzysztof Kosiński przyznał młodym ciechanowskim sportowcom roczne stypendia i nagrody. W 2022 roku dzięki sukcesom zawodniczek i zawodników Ciechanów znów uplasował się w czołówce na Mazowszu w rankingu dziecięcego i młodzieżowego współzawodnictwa sportowego. Nagrody otrzymali też trenerzy.

W tym roku ratusz przeznaczył na stypendia sportowe większą kwotę niż w roku poprzednim – łącznie 210 600 tys. zł. Stypendia w wysokości od 200 zł do 800 zł miesięcznie przyznano 53. osobom z 9 klubów. Będą wypłacane przez wszystkie miesiące roku. Ponadto 8 najlepszych zawodników i 14 trenerów z ciechanowskich klubów sportowych otrzymało nagrody na łączną kwotę 16 500 zł.

Roczne stypendia prezydenta zostały przyznane sportowcom, którzy w 2022 r. reprezentowali Ciechanów w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz osiągnęli najwyższe wyniki w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych w ramach Polskich Związków Sportowych, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego.

Przyznane stypendia:

1. Sebastian Bartołd CLKS Mazovia 250 zł
2. Zofia Berlińska CLKS Mazovia 400 zł
3. Patryk Bęben CLKS Mazovia 800 zł
4. Marek Gugała CLKS Mazovia 400 zł
5. Klaudia Gugała CLKS Mazovia 300 zł
6. Patrycja Grochowska CLKS Mazovia 400 zł
7. Wiktoria Grochowska CLKS Mazovia 450 zł
8. Michał Jaworski CLKS Mazovia 800 zł
9. Daria Magdalena Młotkowska CLKS Mazovia 350 zł
10. Patrycja Mossakowska CLKS Mazovia 200 zł
11. Nina Poniatowska CLKS Mazovia 350 zł
12. Maja Poniatowska CLKS Mazovia 250 zł
13. Maciej Purzycki CLKS Mazovia 300 zł
14. Hubert Pietrzak CLKS Mazovia 400 zł
15. Zuzanna Strusiak CLKS Mazovia 200 zł
16. Wiktor Łagoszyn CLKS Mazovia 350 zł
17. Miłosz Wawrzyszcz CLKS Mazovia 350 zł
18. Marcin Ziółkowski CLKS Mazovia 400 zł
19. Szymon Ziółkowski CLKS Mazovia 550 zł
20. Bartosz Wojdak CKS JURAND 300 zł
21. Piotr Wiszowaty CKS JURAND 300 zł
22. Mikołaj Tartas CKS JURAND 300 zł
23. Marcin Smolarek CKS JURAND 300 zł
24. Damian Skowroński CKS JURAND 300 zł
25. Damian Rutkowski CKS JURAND 300 zł
26. Piotr Ruszkowski CKS JURAND 300 zł
27. Jakub Olszewski CKS JURAND 300 zł
28. Adam Mirzejewski CKS JURAND 300 zł
29. Dominik Mierzwicki CKS JURAND 300 zł
30. Adam Lewkowicz CKS JURAND 300 zł
31. Andrzej Kosik CKS JURAND 300 zł
32. Piotr Budzich CKS JURAND 300 zł
33. Patryk Dębiec CKS JURAND 300 zł
34. Sebastian Dobrzyniecki CKS JURAND 300 zł
35. Karol Komorowski CKS JURAND 300 zł
36. Kamil Karczewski CKS JURAND 300 zł
37. Adrian Kuskowski TKKF PROMYK 200 zł
38. Karolina Andrzejczak TKKF PROMYK 250 zł
39. Katarzyna Płoska TKKF PROMYK 300 zł
40. Alicja Laskowska TKKF PROMYK 400 zł
41. Rafał Płoski TKKF PROMYK 350 zł
42. Karolina Królikowska LKS MATSOGI 350 zł
43. Jakub Królikowski LKS MATSOGI 350 zł
44. Kamil Cichowski KS Ciechan i Sz. Kołecki 300 zł
45. Kacper Krygier KS Ciechan i Sz. Kołecki 250 zł
46. Róża Okrasa CKKK Kyokushin 200 zł
47. Weronika Krzywnicka CKKK Kyokushin 200 zł
48. Patrycja Jakubiak CKKK Kyokushin 200 zł
49. Marta Grzegorczyk CKKK Kyokushin 200 zł
50. Szymon Mądry CKKK Kyokushin 200 zł
51. Maciej Dobrosielski Kolarski Klub Sportowy 200 zł
52. Mateusz Lesiński UKS. K.O.WADŁO 300 zł
53. Damian Trzaska Mazovia ProActiv 700 zł

Nagrodzeni zawodnicy:

1. Alicja Laskowska TKKF PROMYK 500 zł
2. Jakub Królikowski LKS MATSOGI 500 zł
3. Patryk Beben CLKS MAZOVIA 500 zł
4. Michał Jaworski  CLKS MAZOVIA 500 zł
5. Adam Chrzanowski CKKK 500 zł
6. Damian Skowroński CKS JURAND 500 zł
7. Szymon Ogonowski Mazovia ProActiv 500 zł
8. Bartosz Łyszkowski Kolarski Klub Sportowy 500 zł

Nagrodzeni trenerzy:

1. Mirosław Choroś CLKS MAZOVIA 1000 zł
2. Wojciech Gesek CLKS MAZOVIA 1000 zł
3. Bartosz Ostrowski CLKS MAZOVIA 1000 zł
4. Patryk Słowikowski CLKS MAZOVIA 1000 zł
5. Damian Tobolski CKS JURAND 500 zł
6. Jakub Olszewski CKS JURAND 1000 zł
7. Arkadiusz Smółka KS Ciechan i Szymon Kołecki 1000 zł
8. Michał Korzybski LKS MATSOGI 1000 zł
9. Michał Rząsiński LKS MATSOGI 1000 zł
10. Paweł Nałęcz TKKF PROMYK 1000 zł
11. Damian Suwiński TKKF PROMYK 1000 zł
12. Stanisław Grabowski Kolarski Klub Sportowy 1000 zł
13. Adam Miśkiewicz CKKK 500 zł
14. Wojciech Gołębiewski CKKK 500 zł

Sportowiec, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w danej kategorii wiekowej musi spełniać jeden z warunków: brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, w Pucharze Europy lub Pucharze Świata (zdobył miejsce od I do VIII, w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej (zdobył miejsce od I do III), został powołany do kadry narodowej w uprawianej przez siebie dyscyplinie sportu, zdobył I miejsce w mistrzostwach młodzików objętych systemem współzawodnictwa, w Mistrzostwach Polski w przypadku gier zespołowych oraz brał udział w rozgrywkach I ligowych prowadzonych przez dany Związek (zdobył miejsce od I do IV).

Miasto wspiera również organizację treningów i zajęć sportowych przez 20 klubów w Ciechanowie. W styczniu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2023 rok związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Na wsparcie klubów sportowych w realizacji działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 790 000 zł.

Skip to content