Przyszła wiosna, a wraz z nią chęć spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już rozpoczęli przegląd placów zabaw i miejsc aktywnego wypoczynku. Wkrótce rozpoczną się też pierwsze inwestycje w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego, które wzbogacą przestrzeń rekreacyjną dla najmłodszych.

MOSiR administruje 25 placami zabaw oraz siłowniami zlokalizowanymi na terenie miasta. Trwają kontrole stanu technicznego oraz bezpieczeństwa. Prace prowadzone są sukcesywnie według bieżących potrzeb. Wymieniane są uszkodzone zabawki i urządzenia siłowe, malowane są te istniejące, naprawiane i wymieniane są przęsła ogrodzeniowe, uzupełniany i wymieniany jest piasek w piaskownicach, renowacji i wymianie poddano elementy małej architektury, pielęgnowane są tereny zielone.

Miasto, oprócz modernizacji istniejących placów i siłowni, przygotowuje się do rozpoczęcia nowych inwestycji. W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zmodernizowanych i doposażonych zostanie aż siedem miejsc aktywnego wypoczynku na siedmiu osiedlach.

Już w kwietniu przy ul. Wesołej, obok istniejącego placu zabaw i boiska, rozpocznie się budowa miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego oraz  skateparku-minirampy . Teren został przekazany wykonawcy.

W tym roku rozbudowane i doposażone zostaną 3 place zabaw na terenie miejskich przedszkoli. Przedszkole nr 1 zyska nowe miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych. Zakres prac obejmie m.in. montaż stacji meteorologicznej, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu w zestaw sprawnościowy, tablicę kredową, piaskownicę z zadaszeniem i bujaki.

Przy nowo powstałym Miejskim Przedszkolu nr 2 utworzone zostaną ogródki dla każdej grupy przedszkolnej, umożliwiające najmłodszym sadzenie ziół, warzyw oraz krzewów owocowych. Zadanie obejmuje także zakup sadzonek i nasion oraz narzędzi ogrodniczych dla dzieci.

Wokół Miejskiego Przedszkola nr 8 zamontowane zostanie nowe ogrodzenie. Istniejący plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 będzie wzbogacony o dodatkowe elementy zabawowe i edukacyjne: wahadło Newtona, szumiące rury, huśtawkę, trampolinę ziemną, bujak. Plac zabaw oświetlą latarnie solarne, a teren zostanie objęty monitoringiem. Kamery będą podłączone do znajdującego się w budynku szkoły rejestratora obrazu.

Przy ul. Wesołej na terenie placu zabaw zainstalowane zostaną 3 lampy solarne. Na osiedlu „Aleksandrówka” rozbudowany, zmodernizowany i doposażony będzie plac zabaw przy ul. Witosa. Zadanie obejmuje budowę nowego ogrodzenia, zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz montaż nawierzchni poliuretanowej. Na Bielinie doposażone zostanie boisko wielofunkcyjne. Projekt zakłada montaż piłkochwtów wraz z siatką i bramką, wykonanie nawierzchni sportowej boiska do koszykówki, budowę boiska modułowego wraz z podbudową, montaż zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona i siatkówki, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz żagiel cieniujący.

Skip to content