Ratusz rozpoczął prace nad Strategią Polityki Senioralnej na lata 2024-2028. Zaowocuje ona wdrożeniem kolejnych działań na rzecz osób starszych. Ten dokument jest opracowywany wspólnie z reprezentantami środowisk senioralnych. Każdy mieszkaniec powyżej 60 roku życia może wesprzeć proces jego powstawania biorąc udział w badaniu sytuacji i potrzeb seniorów. Wystarczy wypełnić prostą ankietę.

Strategia na lata 2024-2028 pozwoli na zaplanowanie przez miasto długofalowych działań na rzecz poprawy życia osób starszych w Ciechanowie. Jest opracowywana przez ratusz na wniosek seniorów i we współpracy z nimi.

Każdy z mieszkańców może mieć swój wkład w powstawanie polityki senioralnej Ciechanowa. Ratusz zachęca do wypełnienia prostej ankiety, która będzie podstawą rozpoznania sytuacji i potrzeb mieszkańców powyżej 60. roku życia. Jej wyniki posłużą do opracowania kompletnego dokumentu strategii na najbliższe pięć lat.

Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut. Miasto zapyta w niej seniorów m.in. o ich wiek czy wykształcenie, ale też rodzaj problemów, z którymi muszą się najczęściej mierzyć. Wśród pytań znalazły się też takie, które pozwalają na analizę rodzaju dodatkowych świadczeń i elementów sfery profilaktycznej, z której dojrzali mieszkańcy Ciechanowa chcieliby skorzystać. Odpowiedzi udzielone przez seniorów umożliwią poznanie zakresu bezpłatnych lub ulgowych usług, w których potrzebują wsparcia. Miasto zapyta też o rodzaj wydarzeń, w których osoby 60+ chciałyby uczestniczyć.

Badanie ankietowe będzie prowadzone do 17 listopada.

Ankieta jest dostępna online:
https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/ankieta_dla_seniorow

i w wersji papierowej  – tę można otrzymać i wypełnić na miejscu w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów (ratusz, pl. Jana Pawła II, parter, pok. 2) w godzinach pracy ratusza. Drukami dysponują też działające w mieście kluby i stowarzyszenia senioralne.

Prezydent Krzysztof Kosiński powołał już Zespół do spraw opracowania Strategii Senioralnej w Ciechanowie. W jego składzie znaleźli się samorządowcy, osoby odpowiedzialne za realizację zadań na rzecz seniorów w Ciechanowie oraz reprezentanci środowisk senioralnych w mieście, w tym: Przewodnicząca Ciechanowskiej Rady Seniorów i Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Skip to content