12-letni mieszkańcy Ciechanowa będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV w ramach nowego miejskiego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Pierwszy raz szczepieniami objęte będą nie tylko dziewczynki, ale też chłopcy. Miasto podpisało umowę z podmiotem realizującym szczepienia. Będzie nim Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Od 2 stycznia rusza rejestracja dla rocznika 2011.

Rodzice 12-letnich dzieci mogą skorzystać ze wsparcia miasta w zakresie finansowania szczepień przeciwko HPV. Będą wykonywane w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, z którym dziś (28 grudnia) miasto podpisało umowę na realizację zadania. Oferta jest kierowana do mieszkańców Ciechanowa w ramach samorządowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

– Uruchamiamy czteroletni program profilaktyki medycznej. Opiera się o doświadczenia lat ubiegłych, kiedy ze szczepień skorzystać mogły dziewczynki. Teraz rozszerzamy zakres oferty o chłopców. Podpisana ze szpitalem umowa na realizację świadczeń umożliwi aż czterem rocznikom ciechanowskiej młodzieży skorzystanie z w pełni refundowanych przez miasto szczepień – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

W okresie od 2023 do 2026 r. szczepieniami objęte będą roczniki od 2011 do 2014 r. Od stycznia ruszają zapisy dla dzieci urodzonych w 2011 r. Prowadzi je Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie. Rejestracja będzie odbywała się telefonicznie pod nr tel. 23 673 02 34 lub 797 299 566. Świadczenia będą realizowane w Poradni Lekarza Rodzinnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (wejście główne do szpitala, gabinet 64). Każde szczepienie poprzedzone będzie badaniem lekarskim.

– Doceniam to, że miasto idzie z duchem czasu i jest zaangażowane w udostępnianie rodzicom nastolatków dostępu do zdobyczy nowoczesnej medycyny. Wysokie kwalifikacje personelu szpitala zapewnią odpowiednią opiekę medyczną dla dzieci. Będziemy podawali dwie dawki dziewięciowalentnej szczepionki. Obecnie najlepszej na rynku – podkreślił Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa.

Szczepienia dzieci przeciw HPV są już realizowane w wielu krajach. W Polsce należą do zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, ale nieobowiązkowych. Rząd oferuje możliwość tylko 50% refundacji kosztów szczepień dzieci, przy założeniu zastosowania tzw. szczepionki dwuwalentnej.

Przyjęty przez Radę Miasta 30 listopada samorządowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego na lata 2023-2026 jest w tym zakresie szerszy oraz całkowicie bezpłatny, finansowany wyłącznie z budżetu miasta.

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych wśród kobiet na całym świecie. Nosicielami wirusa HPV są nie tylko kobiety, ale też mężczyźni. Ich uodpornienie na wirusa HPV pozwala pomóc przerwać łańcuch zakażania kobiet, ale chroni też samych mężczyzn przed nowotworami.

Ciechanowski program uwzględnia opinie eksperckie oraz wzrost zainteresowania poprzednią edycją szczepień, która w latach 2018-2022 obejmowała dziewczynki. Miasto zaprosiło do współpracy przy jego tworzeniu specjalistów z dziedziny zdrowia. Program na wszystkich etapach opracowania konsultowany był z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim (SSzW), Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ. Konsultację naukową zapewniła prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Skip to content