W związku z blisko 4-krotnym wzrostem cen energii dla miasta od stycznia 2023 r., korzystanie z ładowarki do pojazdów napędzanych elektrycznie przy ul. Zamkowej będzie odpłatne.

Od stycznia 2023 r. zmienią się zasady korzystania z miejskiej ładowarki do aut elektrycznych. Z uwagi na drastyczne podwyżki cen energii urządzenie zlokalizowane przy ul. Zamkowej zostanie przekazane operatorowi zewnętrznemu, który będzie odpowiedzialny m.in. za udostępnianie i rozliczanie usługi ładowania pojazdów. Zobowiązania z tytułu korzystania z urządzenia użytkownicy będą regulowali bezpośrednio na podstawie obciążeń wystawianych przez nowego operatora.

Zmiana zasad użytkowania ładowarki została uzgodniona przez miasto z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, jako że inwestycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Od czerwca 2020 r. ładowanie pojazdów było bezpłatne. Podpisanie umowy i przekazanie stacji operatorowi nastąpi z początkiem stycznia 2023 r.

Dziś (30 grudnia) ładowarka została przygotowana do przekazania w celu przystosowania jej do świadczenia odpłatnych usług ładowania.

Stacja typu Atess EVA-22-D-P o wymiarach 320 x 175 x 1635 mm posiada dwa punkty ładowania i jest wyposażona w kompleksową ochronę elektryczną, obejmującą zabezpieczenia przed porażeniem, realizowane wyłącznikami nadprądowymi i wyłącznikami RCD oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Skip to content