Od 2 do 30 listopada mieszkańcy będą mogli składać projekty do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. Po ich formalnej weryfikacji, w lutym 2024 r. odbędzie się głosowanie mieszkańców, które wyłoni zadania przeznaczone do realizacji. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu.

Propozycje zadań do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego można składać przez cały listopad.  Uprawnionym do złożenia projektu jest każdy mieszkaniec Ciechanowa. Propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w ustawowych kompetencjach gminy.

Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i (lub) jeden w osiedlowej. Formularz można pobrać ze strony internetowej https://bo.umciechanow.pl/main/do_pobrania

Papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1).

Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 10 mieszkańców danego osiedla.

W kategorii projektów osiedlowych ważne jest, by wartość projektu nie przekroczyła 100 tys. zł. Na każdym osiedlu w Ciechanowie zrealizowany będzie jeden projekt. Jeśli w ramach kategorii projektów osiedlowych zgłoszone zostanie wyłącznie jedno zadanie dla danego osiedla – jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów w głosowaniu mieszkańców.

W kategorii projektów ogólnomiejskich znajdują się dwie kategorie: tzw. projekty twarde i miękkie.

Te pierwsze to zadania infrastrukturalne, czyli przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, na przykład: budowa, modernizacja, rewitalizacja, remont, zakup sprzętu, itp. Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 tys. zł. Do realizacji przeznaczone będą najpopularniejsze propozycje ogólnomiejskie, które zdobędą minimum 400 ważnych głosów.

Drugą kategorię projektów ogólnomiejskich tworzą projekty miękkie (nieinwestycyjne, dotyczące np. edukacji, integracji społecznej, spraw kulturalnych, sportowych, szkoleń, polityki społecznej, zdrowia, przedsiębiorczości) o wartości do 30 tys. złotych. W 2024 r. zrealizowane zostaną 3 projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów.

Propozycje zadań złożone przez autorów projektów będą analizowane w grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r. przez komisję powołaną przez prezydenta miasta. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Następnie komisja zarekomenduje projekty wybrane do głosowania. Od negatywnej decyzji komisji przysługiwać będzie odwołanie.

W lutym 2024 r. odbędzie się głosowanie internetowe oraz papierowe w wyznaczonych punktach miasta. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. Miesiąc od ogłoszenia wyników każdy będzie miał wgląd w swój oddany głos (poprzez specjalny formularz).

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu 2024 r. Następnie zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w przyszłym roku.

Skip to content